Sök

"HBTQI-personers rättigheter i Sverige och Europa"

- Caroline Sörgjerd, jurist Familjens Jurist

Kampen för homosexuellas rättigheter har pågått länge och nått långt i Sverige, men i vissa europeiska länder går utvecklingen åt motsatt håll. Här går vi igenom några viktiga milstolpar och årtal i den svenska HBTQI-rörelsens juridiska historia.

I Europa har de flesta länder nu infört lagstiftning som erkänner och skyddar samkönade par men det finns även länder som har gått åt precis motsatt håll. Där har homosexualitet återigen börjat betraktas som något brottsligt. Polen har under flera års tid infört så kallade HBTQI-fria zoner, som nu omfattar en tredjedel av Polens territorium. Och i Ungern har det bland annat införts en lag som förbjuder skolor att visa material där homosexualitet nämns. Sommaren 2021 beslutade EU därför att inleda formella överträdelseprocedurer mot Ungern och Polen på grund av ländernas behandling av homo-, bi- och transpersoner.

En snabb utveckling i Sverige

Redan 1944 avkriminaliserades homosexualitet i Sverige, men sjukdomsdiagnosen fanns kvar till 1979. En sambolag för samkönade par antogs 1987 ”Lag om homosexuella sambor”. Sverige var först i världen med en lag som erkände par av samma kön, även om det bara handlade om rätten att dela värdet av bostad och möbler som skaffats för gemensamt bruk. Sedan dess har en partnerskapslag antagits (1995) och ersatts av en könsneutral äktenskapsbalk (2009) med möjlighet att vigas kyrkligt. Samkönade par får adoptera barn tillsammans (2003) och har tillgång till assisterad befruktning (2005). Singelpersoner har fått möjlighet att bli föräldrar genom insemination (2016) och sambor får adoptera tillsammans (2018).

Transpersoners rättigheter, ett eftersatt kapitel

När det gäller transpersoners rättigheter så var Sverige först i världen med könsbekräftande behandling och hormonbehandling. Det tog dock alltför lång tid, ända till 2013, för Sverige att avskaffa kravet på tvångssterilisering av transpersoner och möjliggöra att frysa könsceller vid behandling. En man som föder ett barn ska nu fastställas som barnets far – inte dess mor som tidigare var regeln.

Familjen – ett begrepp i förändring

På bara några årtionden har vi sett hur synen på homosexuella och bilden av vem som är en familj har förändrats, från att bara omfatta det äkta paret: man, kvinna och deras barn, till att omfatta samkönade par, sambor och singlar med barn. Och en familj måste inte längre vara 2 personer. Bonusfamiljer och stjärnfamiljer är vanliga. Barn blir till på många olika sätt och i olika konstellationer.

Juridisk hjälp för HBTQI-personer och regnbågsfamiljer

I Sverige har vi med andra ord kommit jämförelsevis långt i rättsutvecklingen men vi är ännu inte i mål när det gäller likabehandling. Värderingar förändras och det gör även människors beteenden och behov av juridiskt skydd i ett föränderligt samhälle.

När juridiken inte hinner med - eller räcker till för att skydda individer och familjer - måste vi tänka kreativt för att hitta lösningar. Prata med oss på Familjens Jurist så hjälper vi dig.

I Sverige har vi kommit långt men vi är inte i mål när det gäller likabehandling och det kanske vi aldrig kommer vara. Värderingar förändras och det gör även människors beteenden och behov av juridiskt skydd, i ett föränderligt samhälle. När juridiken inte hinner med eller räcker till för att skydda individer och familjer måste man tänka kreativt för att hitta lösningar. Prata med oss på Familjens Jurist så hjälper vi dig. Här kan du läsa mer om juridisk hjälp för regnbågsfamiljer.

Viktiga årtal i den svenska HBTQI-rörelsens rättighetskamp:

1944: Homosexualitet mellan vuxna avkriminaliseras. Fram tills dess var homosexualitet ett brott i Sverige. Det klassificeras som en sjukdom i stället.

1950: RFSL (Riksföreningen för sexuellt likaberättigande) bildas.

1979: Socialstyrelsen stryker homosexualitet från listan över sjukdomar (efter massiv påtryckning)

1987: “Homosexuell läggning” läggs till listan över förbjuden diskriminering. En sambolag för samkönade par införs: ”Lagen om homosexuella sambor”. Sverige var först i världen med en lag som erkände par av samma kön - även om det bara handlade om rätten att dela värdet av bostad och möbler som skaffats för gemensamt bruk.

1995: Lagen om registrerat partnerskap träder i kraft.

1998: Stockholm Pride arrangeras för första gången.

1999: Lagen om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av sexuell läggning träder i kraft. Detta år inrättas även HomO (ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning).

2003: Hets mot folkgrupp utökas till att omfatta hets mot sexuell läggning. Samkönade par får adoptera barn tillsammans.

2005: Lesbiska par får rätt till assisterad befruktning. Lagen om förbud mot diskriminering utökas till att gälla det sociala området.

2009: Äktenskapsbalken blir könsneutral.

2011: Ett utökad grundlagsskydd mot diskriminering kopplad till sexuell läggning införs.

2016: Singelpersoner får möjlighet att bli föräldrar genom insemination

2018: Sambor får adoptera tillsammans, på samma sätt som gifta och registrerade partner. Samma år beslutas att personer som drabbats av det tidigare steriliseringskravet i könstillhörighetslagen kan ansöka om statlig ersättning, enligt en ny lag.