Sök

Guide

Assisterad befruktning - ett samlingsbegrepp

Assisterad befruktning är ett samlingsbegrepp för insemination och IVF, två olika behandlingsmetoder mot barnlöshet.

  1. Insemination är mindre ingripande av de två och innebär att spermier förs in med hjälp av tekniska hjälpmedel och ägget kan befruktas.
  2. IVF (som också kallas provrörsbefruktning) är när ägg tas ut ur äggstockarna och befruktas utanför kroppen (i ett provrör) och återförs några dagar senare som ett embryo till livmodern.

Behandling kan ske inom svensk sjukvård eller i privat regi (med donator som du känner eller anlitar på egen hand). Behandling kan även ske på klinik utomlands.

Hur och var barnet blir till kan påverka hur föräldraskapet till barnet fastställs. Ibland krävs en så kallad närståendeadoption. Det är viktigt att skaffa kunskap om vilka regler som kommer gälla i just er familj, för att hitta den lösning som passar just er och för att skapa trygghet för alla inblandade.