Sök

Att avveckla ett dödsbo

Avvecklingen av dödsboet börjar egentligen redan vid dödsfallet. Då ska samtliga dödsbodelägare meddelas om att personen avlidit och att det finns ett dödsbo som måste tas om hand. Vad som ska göras efter det kommer vi nu gå igenom.

Text: Arne Larsson, jurist Familjens Jurist

Finns det en viss turordning?

Vi ska strax kika på de olika stegen för hur man avvecklar ett dödsbo, men innan vi gör det så finns det en sak som är bra att känna till. Ni som dödsbodelägare kan göra i princip vad som helst – så länge som ni är överens.

De steg som anges nedan motsvarar alltså inte en turordning som måste följas. Det finns dock två saker som ni bara kan göra i en viss ordning och det är följande:

  • Vad gäller bostad (fastighet och bostadsrätt, inte hyresrätt) så kan den nya ägaren inte få tillträde förrän bouppteckningen är klar och registrerad hos Skatteverket. Däremot är det möjligt att tömma bostaden och lägga ut den för försäljning innan bouppteckningen är registrerad. Det är alltså bara själva tillträdet som måste vänta.
  • Vad gäller bankmedel så kan ingen få tillgång till dessa förrän bouppteckningen är klar och registrerad hos Skatteverket.

Annars är ni som dödsbodelägare fria att bestämma i vilken turordning ni vill göra allt.

Uppsägning av olika avtal

Det första som kan vara bra att ta tag i är att säga upp olika typer av avtal. Detta för att slippa extra kostnader. Vanliga avtal att hålla koll på är följande:

  • Värt att känna till är att en månads uppsägningstid gäller vid dödsfall för hyreslägenheter, under förutsättning att ni säger upp lägenheten inom en månad från dödsdagen.
  • IT och telefoni.
  • El, vatten och värme. Dessa ska dock sägas upp till avflyttningsdagen. Detta för att det ska vara möjligt att städa m.m.

Betala den avlidnes räkningar

En vanlig fråga är hur man betalar den avlidnes räkningar. Först och främst så kan räkningar som är utställda till den avlidne betalas med pengar från den avlidnes konto. Du behöver alltså inte låna ut dina egna pengar för att betala den avlidnes räkningar.

Så fort banken via folkbokföringen får veta att en person avlidit stängs dock dennes bank-ID och andra internet-tjänster ned. Vilket gör det svårt att betala den avlidnes räkningar. Hur du ska gå tillväga i dessa fall beror på vad det rör sig om för typ av faktura.

Utskriven fysisk faktura

Med en utskriven fysisk faktura är det bara att ta med dödsfallsintyget från Skatteverket och fakturan som ska betalas till banken. Observera att fakturan måste vara hel. Du får alltså inte riva av inbetalningskortet längst ned, utan måste komma in med fakturan i ”originalskick”. Banken kommer då kunna betala fakturan och ge dig ett kvitto tillbaka, som visar att betalningen är gjord.

E-faktura

En e-faktura är svårare att betala. Det bästa är om du har koll på vilka som brukar skicka ut en faktura till den avlidne för att sedan be dem skicka en fysisk faktura. Om du lyckas med detta är det bara att ta med fakturan till banken på det sätt som beskrivits ovan. Om du däremot inte har koll på vilka som brukar skicka ut e-faktura till den avlidne kan ett alternativ vara att kolla med den avlidnes bank för att se om de kan hjälpa till med att få fram uppgifter om eventuella e-fakturor.

Städa och tömma bostad

En del av att avveckla ett dödsbo är att städa och tömma den avlidnes bostad samt sälja, skänka, kasta eller fördela bohag och annat lösöre. Att städa och tömma bostaden går till som det brukar. Ni behöver inte vara alla dödsbodelägare på plats, men det krävs då som sagt att ni är överens om detta.

Fördelning och försäljning av egendom

Vad gäller fördelning av bohag och lösöre så innebär det att bestämma vem som ska ta över vad. Om samtliga dödsbodelägare är överens om detta så brukar det inte vara några konstigheter.

Om ni väljer att sälja egendomen så går det också till som det brukar, till exempel genom en annons på nätet. Pengarna från försäljningen går sedan tillbaka in i dödsboet.

Göra en bouppteckning

En viktig del i att avveckla ett dödsbo är att göra bouppteckningen. Bouppteckningen görs vid ett möte som ska hållas inom tre månader från dödsdagen.

På detta möte träffas bouppgivaren, dödsbodelägare, eventuella efterarvingar och en eller två utomstående förrättningsmän med ansvar för att den avlidnes tillgångar och skulder blir rätt nedtecknade och värderade.

När bouppteckningen är klar ska den skickas in till Skatteverket för registrering. Detta ska ske inom en månad från bouppteckningsmötet.

Läs mer om Bouppteckna.se, en digital tjänst där du själv kan upprätta en korrekt bouppteckning.

När är dödsboet avvecklat?

Avvecklingen av dödsboet är klar när allting är avslutat och när den avlidnes egendom hittat till sina nya ägare.

Om ni inte är överens

Ibland går det inte att komma överens som dödsbodelägare och då blir det svårt att komma framåt med avvecklingen. Det ni kan göra då är att ansöka om att tingsrätten förordnar en boutredningsman (oftast en advokat eller jurist) som får i uppgift att driva avvecklingen och fördelningen framåt genom att fatta beslut i de frågor där arvingarna inte kan komma överens. Familjens Jurist kan hjälpa till med boutredningen, läs mer här.