Sök

Guide

Att handla på kredit – två fördelar för konsumenter

  1. Du har inte alla ägg i samma korg
    En av de största fördelarna med att betala en vara eller tjänst med kredit är att det inte bara är säljaren som ansvarar gentemot dig om något är fel på varan eller tjänsten eller du har krav på återbetalning eller prisavdrag. Kreditgivaren ansvarar också lika med säljaren. Det betyder att om säljaren går i konkurs eller inte svarar dig, så kan du rikta ditt krav mot kreditgivaren istället.
  2. Du behöver inte betala förrän du fått varan
    I många fall innebär ett kreditköp att du inte behöver betala förrän du redan fått varan. Det betyder att du inte ligger ute med pengar förrän du kunnat konstatera att varan överensstämmer med avtalet och du är nöjd.