Sök

Tips

Att tänka på inför en separation

Det är många frågor som kan uppstå om ni går i tankarna att separera. Här har vi listat tre tips för er att ha i åtanke om ni är på väg att separera.

  • Tänk på att det är barnets bästa som ska ligga till grund för era beslut om vem som ska vara vårdnadshavare, om det inte automatiskt blir gemensam vårdnad.
  • Vårdnad är ingen “föräldarättighet” så låt inte barnet hamna mellan er som budbärare, eftersom barnet är lojal mot er båda och kan fara illa av det ni säger om varandra inför barnet.
  • Rådfråga en jurist om du har frågor gällande vårdnad, boende eller umgänge, innan du skickar in en stämningsansökan på egen hand. Det är oftare frågan om hur boendet eller kanske umgänget ska vara reglerat som behöver lösas istället för att försöka göra en ändring av vårdnaden.

Vägvisare - Vårdnad boende och umgänge

4 tips att tänka på gällande vårdnad, boende och umgänge med barn.

4 tips att tänka på gällande vårdnad, boende och umgänge med barn.

Vägvisare - Under en skilsmässa

8 tips för er som ska separera som makar.

8 tips för er som ska separera som makar.

Vägvisare - Separera som sambo

7 tips för er som ska separera som sambor.

7 tips för er som ska separera som sambor.