Sök

Tips

Att tänka på inför en separation

Det är många frågor som kan uppstå om ni går i tankarna att separera. Här har vi listat tre tips för er att ha i åtanke om ni är på väg att separera.

Text: Arne Larsson, jurist Familjens Jurist

Har du frågor om bodelning och separation kan du vända dig till Familjens Jurist för att boka tid med en jurist.

  • Tänk på att det är barnets bästa som ska ligga till grund för era beslut om vem som ska vara vårdnadshavare, om det inte automatiskt blir gemensam vårdnad.
  • Vårdnad är ingen “föräldarättighet” så låt inte barnet hamna mellan er som budbärare, eftersom barnet är lojal mot er båda och kan fara illa av det ni säger om varandra inför barnet.
  • Rådfråga en jurist om du har frågor gällande vårdnad, boende eller umgänge, innan du skickar in en stämningsansökan på egen hand. Det är oftare frågan om hur boendet eller kanske umgänget ska vara reglerat som behöver lösas istället för att försöka göra en ändring av vårdnaden.