Sök

Det våras för juridiken - till stor del tack vare det digitala mötet

Efter många år i branschen kan jag konstatera att det händer och rör på sig mycket nu. Nya, ofta specialiserade och nischade jurist- och advokatfirmor dyker upp, om inte dagligen, så inte långt därifrån.

Text: Niklas Hemberg, Nordia Law

Vi ser en snabb och stark utveckling på kundsidan – allt fler får upp ögonen för nödvändigheten och självklarheten att vända sig till jurister eller advokater för att få kvalificerad juridisk hjälp.

Det finns förstås många förklaringar till detta, men en tydlig trend är att vi i branschen själva, efter många år av inifrån-ut-tänk faktiskt börjar möta marknaden på deras egna villkor, önskemål och förutsättningar. Ett faktum och en utveckling som jag tror har accentuerats och accelererat under pandemiåren vi har bakom oss.

Självklart är digitaliseringen av vår bransch en lite springande punkt i den utvecklingen. Jag tänker då inte bara på de mer eller mindre automatiserade tjänster som finns för att snabbt få fram utkast på avtal, bolagshandlingar och andra legala dokument. Jag tänker framför allt på det digitala mötet. En för oss stor, men troligen också nödvändig förändring för att driva branschen.

Innan pandemin betraktade många jurister de digitala mötena som något svårt och nödvändigt ont. Nu är de en självklarhet för oss alla och de underlättar hantering och handläggning av i princip alla typer av ärenden. Genom de digitala mötena har vi tagit bort en av de sista trösklarna för att ta och upprätthålla kontakten med oss som skrå.

Ska vi ta med oss något positivt ur de senaste två årens pandemi är det nog just det. Att vi alla tvingats se över hur vi arbetar, hur vi bäst utnyttjar de verktyg som faktiskt finns till hands sedan länge och hur vi gör all typ av kontakt och kommunikation mellan oss mer effektiv. För alla oss som arbetar i en förtroendebransch är det en mycket välkommen utveckling och jag är övertygad om att det kommer ge vårt skrå ytterligare en skjuts framåt under kommande år.