Sök

Guide

Fem tips som underlättar samarbetet kring vårt gemensamma barn

Text: Rädda Barnen

  1. Var lojala mot varandra. Försök se den andre föräldern genom barnets ögon och prata inte illa om hen med barnet. Och försök att lyfta varandra.
  2. Respektera varandras tid med barnet. Utgå ifrån barnets vilja när det bor hos den ena föräldern. Om barnet vill ringa och säga god natt till den andra föräldern varje kväll ska det få göra det, men du som förälder behöver reflektera över om det är ditt egna behov som styr när du ringer barnet – eller om det är barnets behov.
  3. Använd inte barnet som budbärare. Kommunicera med varandra – barnet ska inte behöva vara budbärare mellan föräldrarna.
  4. Behåll ditt lugn. Tar känslorna överhanden när ni ska kommunicera? Ibland kan det hjälpa att se det som ett formellt affärssammanhang. Även om man kan vara jättearg och besviken behöver ni komma vidare för barnets bästa. 
  5. Ta hjälp om inget annat fungerar. Oftast går det att lösa vardagspusslet på egen hand, men kommer ni inte framåt kan det behövas professionell hjälp för att upprätta gemensamma förhållningsregler. Den hjälpen kan man oftast få på familjerätten genom samarbetssamtal.

Relaterade tjänster