Sök

Guide

Detta gäller: Framtidsfullmakter koppling utland

Att slippa slask, is och skurar en fjärdedel av året har sina fördelar. Men när solskenet byts ut mot turbulens i vardagen är det bra att vara förberedd på vad som gäller juridiskt i landet du bor i.

Text: Per Näsman, jurist Familjens Jurist

Text: Vanessa Quero, jurist Familjens Jurist

I Spanien har framtidsfullmakter funnits sedan 2003, men den infördes i Sverige 2017. Framtidsfullmakt är ett personligt alternativ till god man, där du som fullmaktshavare själv kan utse vem som ska ansvara för dina ekonomiska och privata intressen den dag du inte kan ta egna beslut. Till exempel vid demenssjukdom eller en olycka. Till skillnad från andra fullmakter blir den giltig först när beslutsförmågan förlorats. Andra fullmakter blir däremot ogiltiga då istället.

Skriv i Sverige

Om du som svensk medborgare registreras som utvandrad i Skatteverkets folkbokföringsregister kan inte Överförmyndarnämnden och tingsrätten utse en god som ska se över dina rättigheter i varken Sverige eller utlandet. Det är därför bra att skriva en framtidsfullmakt i Sverige för ett framtida behov om du har kvar en del av dina tillgångarna i Sverige.

Måste anpassas till landet

Alla länder har egna formkrav på juridiska dokument . Har du tillgångarna utomlands är det bra att även ha en framtidsfullmakt upprättad i det landet med de reglerna som finns där. En svensk framtidsfullmakt riskerar att INTE godtas i Spanien eller annat land om inte en särskild Notarius Publicus utfärdar den oavsett om den svenska framtidsfullmakten översätts till spanska eller mottagarens landsspråk och förses med Apostille av svensk Notarius Publicus. Kontakta Familjens Jurists Utlandsenhet för rådgivning.

Framtidsfullmakten gäller enbart för de tillgångar som finns i det land fullmakten ska användas.

  • Exempel
    Olles mamma flyttar själv till Torrevieja, där hon köpt ett hus. Hon har ett bankkonto i en svensk bank och ett bankkonto i en spansk bank. Skulle hon hamna i ett tillstånd så att hon inte kan fatta egna beslut så träder framtidsfullmakten i kraft. Hon har angivit Olle som fullmaktshavare. I Sverige kan Olle komma åt det svenska bankkontot med den befintliga framtidsfullmakten. För att kunna använda den i exempelvis Spanien måste han få den översatt och översättningen auktoriserad. Den översättningen lämnar han in till spanska myndigheter. De kommer säga att fullmakten inte uppfyller spanska formkrav, utan måste skrivas om hos en statligt utsedd jurist (notarius publicus). Notarius publicus upprättar en motsvarande juridisk handling enligt landets formkrav. Först när framtidsfullmakten har skrivits om till de formkrav som gäller för Spanien så kommer den kunna lämnas in och godkännas. Då får Olle förfogande över sin mammas hus och spanska bankkonto.

Alla länder har sina egna formkrav på juridiska dokument och för att ett dokument ska godkännas måste de uppfylla formkraven för det land dokumentet ska brukas i. Många svenska juridiska termer finns inte heller i exempelvis Spanien. Fri förfoganderätt är ett av de uttrycken, så när dokumentet skrivs om för att passa landets formkrav behövs istället en utförlig förklaring som motsvarar vår juridiska term.

Vanligt i Sverige är också att det läggs till en granskning av fullmaktshavaren när fullmakten är aktiv. På så sätt kan man vara säker på att fullmaktshavaren sköter sina åtaganden och inte missbrukar sin fullmakt. I många andra länder sker detta inte automatiskt, utan du kan som privatperson behöva be staten att ordna granskningstillägget.

När framtidsfullmakten är upprättad kan nästa steg vara att fundera på hur ett testamente ska utformas. Svenska testamenten är giltiga och går att verkställa i Spanien utan samma komplikationer som framtidsfullmakten. Viktigt att tänka på är däremot bland annat lagval och översättningar av testamentet. Det sistnämnda och billigare och enklare att ordna i Sverige. I nästa del kommer vi gå igenom mer om testamenten för dig som är svensk utomlands.

Gör du rätt från början kan du undvika problem som är svåra att lösa när det oförutsedda händer. Våra jurister är specialister på familje- och privaträtt och hjälper dig förbereda dig på bästa, juridiska sätt. Kontakta oss på Familjens Jurist Utlandsenhet för att boka tid.

  • Exempel:
    Eva är pensionär och har sålt sin bostad u Sverige för att flytta och bo året runt i sitt hus i Torrevieja, Hon har kvar ett bankkonto i en svensk bank men har också öppnat ett konto i ett spanskt bank. Om något skulle hända som gör att hon inte längre kan fatta egna beslut vill hon att sonen Per ska ansvara för att kunna hjälpa till med ekonomi både i Spanien och Sverige. För att det ska bli som Eva vill behöver hon upprätta både en svensk och en spansk framtidsfullmakt. Med den svenska framtidsfullmakten får Per åtkomst till Eva konton i den svenska banken och den spanska gör det möjligt för honom tt ta hand om ekonomin och huset i Spanien.

Bra att veta

I Sverige kan man återkalla eller ta bort en framtidsfullmakt genom att riva den rent ut sagt. I andra behöver man gå via notarius publicus.

Var en person geografiskt befinner sig spelar ingen roll, utan det är i vilket land ens tillgångar finns som påverkar.

Det här är Notarius publicus

Notarius publicus är en jurist som har fått ett statligt uppdrag att hjälpa allmänheten och övervaka vissa frågor som bland annat gäller juridiska dokument, fullmakter och intyganden. De förekommer i olika länder, men de exakta sysslorna kan variera mellan länder. I Sverige utses de av Länsstyrelsen.