Sök

Hantverkartvister i coronans fotspår

En två år lång pandemi har minst sagt haft effekt på hemrenoveringarna. Eftersom det sociala umgänget varit strikt begränsat, har konsumenter tillbringat mer tid än någonsin i den egna bostaden och försökt sysselsätta sig så gott man kunnat. Antalet byggprojekt, stora som små, har skjutit i höjden – och med dem, också tvisterna.

Text: Patricia Asp, jurist på Familjens Jurist

En uppåtgående trend under coronan har varit att konsumenten via digitala tjänster skickat ut en allmän förfrågan om hantverkshjälp. I ett sådant läge trillar det ofta in så många svar att man knappt mäktar med att sålla, än mindre säkerställa att hantverkaren har rätt behörighet för uppdraget. Det är lätt att bli otålig och vilja fatta ett snabbt beslut, men görs det muntligt och utan ett skriftligt avtal är det olyckligt. Överenskommelsen bör alltid finnas på papper och inkludera information om försäkringar, garantier och hur olika uppkomna situationer ska hanteras. Till exempel vad som händer om inte projektet går att färdigställa.

Skulle konsumenten upptäcka ett fel är det viktigt att så snabbt som möjligt reklamera det – senast inom två månader. Den yttersta preskriptionen är tre år. Det gäller att hantverkaren får tydliggjort för sig att man håller denne ansvarig för vad som skett - precis som konsumenten har entreprenören rättigheter och måste få chans att åtgärda felet. Ett vanligt scenario är annars att konsumenten snabbt vill anställa någon ny för att göra färdigt jobbet. Säger hantverkaren nej kan konsumenten kräva ett prisavdrag. Avdraget ska motsvara vad det kostar att rätta till felet.

Som konsument kan det vara värt att fundera över om tvisten bör gå till domstol. På Familjens Jurist brukar vi i första hand rekommendera att ärendet tas till Allmänna reklamationsnämnden för en gratis prövning av det. En upplevd nackdel kan förstås vara att utfallet blir i form av en rekommendation snarare än en dom som är obligatorisk att anpassa sig till. I domstol betraktas alla tvistemål där parterna tvistar om en summa värd ett halvt prisbasbelopp eller lägre, som förenklade tvistemål eller småmål. Här står parterna själva för den ekonomiska risken. Familjens Jurist stöttar i mål som ligger över prisbasbeloppet.

Vi har snuddat vid det ovan men det finns bra sätt för konsumenter att förebygga hantverkartvister. Våra främsta tips är att:

  • Säkerställa att hantverkaren är lämpad för just det aktuella uppdraget.
  • Be om referenser och framför allt, kontakta en eller två av dem. Många ber om referenser men struntar sedan i att inhämta dem.
  • Upprätta ett skriftligt avtal och också se till att ändringar under projektets gång sätts på pränt.
  • Inte betala ut för mycket i förskott. Den största betalningen ska göras när arbetet är utfört. Att hålla inne en betalning är också ett bra påtryckningsmedel vid en tvist.
  • Återigen, reklamera i tid!

Om tvisten är ett faktum rekommenderar vi i första hand att parterna försöker nå en överenskommelse. Men om det inte går uppmuntrar vi konsumenten att stå på sig. Det är lätt att känna uppgivenhet och att man kanske inte orkar driva ärendet vidare, men vi ser på det som att man inte ska behöva ge upp något som är viktigt för en.