Sök

När behövs en boutredningsman?

Står ni som dödsbodelägare inför en avveckling av ett dödsbo, men lyckas inte riktigt komma överens? Eller känns bara det där pappersarbetet inte alls särskilt lockande? Då kan en boutredningsman vara lösningen för er.

Text: Arne Larsson, jurist Familjens Jurist

När ska man anlita en boutredningsman?

När en person avlider har de som är dödsbodelägare ansvar för att förvalta och avveckla dödsboet. Det är alltså ni dödsbodelägare som ansvarar för att bland annat göra en bouppteckning, säga upp den avlidnes kontrakt, sälja den avlidnes bostad och bestämma vem som ska ärva vad.

För att ni ska kunna förvalta och avveckla dödsboet krävs det dock att ni dödsbodelägare kommer överens. Det finns nämligen ingen lag som säger hur ni ska göra för att förvalta och avveckla dödsboet, utan det är snarare upp till er själva att välja hur ni vill göra. Därför blir det också givetvis väldigt viktigt att komma överens eftersom avvecklingen av dödsboet annars riskerar att stanna upp.

Det bästa är alltså att ni kommer överens, men ibland går det bara inte. Ni kanske är oense om vem som ska ärva vad, om lantstället ska vara kvar i släkten, hur ett testamente ska tolkas eller så litar ni bara inte på varandra. Eller också så är ni överens, men vill ändå slippa ansvaret för förvaltningen och avvecklingen och istället låta någon annan sköta alla pappershögar. I samtliga sådana fall kan lösningen för er vara att anlita en boutredningsman.  Familjens Jurist har stor erfarenhet av boutredningar och kan hjälpa till genom hela processen.

Vad gör en boutredningsman?

En boutredningsman ansvarar för förvaltningen och avvecklingen av dödsboet. Om en boutredningsman utses blir det alltså boutredningsmannen som ansvarar för det som ni dödsbodelägare annars skulle ha ansvar för. Det blir boutredningsmannen som bland annat bestämmer vem som ska ärva vad (såvida det inte finns ett testamente som säger vem som ska ärva vad), om lantstället ska säljas och hur testamentet ska tolkas. En boutredningsman kommer dock inte att köra över er dödsbodelägare om ni är överens i en fråga. Det är alltså bara om ni är oense om något som boutredningsmannen träder in och bestämmer.

Hur ansöker man om en boutredningsman?

Om ni vill att en boutredningsman utses ska ni skicka in en ansökan till domstol (tingsrätt). Ansökan skickas in till den tingsrätt som gäller för den kommun där den avlidne var bosatt.

Det är tillräckligt att en av er dödsbodelägare vill ha en boutredningsman, för att tingsrätten ska utse en boutredningsman. Ni behöver alltså inte vara överens om att en boutredningsman ska utses. 

Vem bestämmer vem som ska vara boutredningsman?

I er ansökan kan ni själva ge förslag på vem som ska utses till boutredningsman. Den personen måste frivilligt vilja ta på sig ansvaret som boutredningsman. Om ni inte är överens om vem som ska utses eller inte har något förslag på boutredningsman, så kommer tingsrätten att välja en advokat eller jurist som boutredningsman.

Kan vem som helst vara boutredningsman?

Vem som helst, även dödsbodelägare, kan vara boutredningsman. Det enda som krävs är att uppdraget kan förväntas bli utfört på ett bra sätt. När tingsrätten väljer brukar därför en advokat eller jurist med god erfarenhet och vana utses till boutredningsman.

Relaterade tjänster