Sök

När går det att få skattereduktion för gåvor?

Kan en privatperson eller ett företag göra avdrag i deklarationen för lämnade gåvor? Här tittar vi närmare på vilka regler som gäller - och vad som räknas som en godkänd gåvomottagare.

Text: Ola Aronsson, jurist Familjens Jurist

Det här gäller för privatpersoner

En privatperson kan få skattereduktion för gåvor som skänks till ideell verksamhet. Du måste ha fyllt 18 år och skänkt minst 2 000 kronor under ett år till en godkänd gåvomottagare. Då kan du få en skattenedsättning med 25 procent av det skänkta beloppet - upp till maximalt 1 500 kronor om året.

För att få maxbeloppet behöver du alltså skänka 6 000 kronor till godkända mottagare. De enskilda gåvorna får inte vara mindre än 200 kronor.

Tänk på: Gåvoskatt var en statlig skatt på gåvor mellan privatpersoner - den avskaffades 2005. Det är viktigt att inte blanda ihop detta med gåvor till ideell verksamhet.

Vill du boka tid med en jurist för att få hjälp med skattefrågor? Boka tid här.

Vad räknas som en godkänd mottagare?

Skattereduktion kan ges för pengagåvor till svenska stiftelser, svenska ideella föreningar och svenskregistrerade trossamfund. Deras ändamål ska vara att främja social hjälpverksamhet eller vetenskaplig forskning. Aktörer som vill bli godkända gåvomottagare kan ansöka om det hos Skatteverket. I dagsläget finns det ungefär 50 godkända gåvomottagare.

Andra gåvor ses som personliga levnadskostnader - och är inte avdragsgilla.

Krav för att få skattereduktion:

  • Gåvomottagaren måste vara godkänd av Skatteverket innan du lämnar gåvan
  • Du måste ge minst 200 kronor till samma gåvomottagare vid ett och samma tillfälle
  • Du måste skänka minst 2 000 kronor under året - det kan vara gåvor till en eller flera godkända gåvomottagare
  • Gåvan måste vara en penninggåva som är avsedd att främja social hjälpverksamhet eller vetenskaplig forskning

Skatteverkets lista över godkända gåvomottagare.

Det här gäller för företag

Det finns ett generellt avdragsförbud beträffande gåvor i 9 kap 2 § inkomstskattelagen. Ett företag kan således aldrig göra avdrag för en gåva.

Ibland sänds det välgörenhetsgalor på TV där företagsledare tävlar om vilket företag som lämnar störst gåva till en organisation. En sådan gåva blir alltså inte avdragsgill. Det finns till och med röster som hävdar att företagsledaren kan beskattas såsom för lön för det skänkta beloppet. Det anses då att företagsledaren först har förfogat över beloppet för att sedan skänka det vidare till den aktuella organisationen.

Marknadsföring och sponsring - vad gäller?

Det förekommer ofta att ett företag sponsrar en person eller en idrottsklubb. Det kan vara avdragsgillt, men på vissa villkor.? Det förutsätter att företaget som sponsrar även får en motprestation. Ett exempel är att idrottsklubben som sponsras har företagets namn på skyltar och tröjor.

Motprestationen måste vara mätbar och värderas till marknadsvärdet. Företaget kan då få avdrag för ett belopp som motsvarar marknadsvärdet på motprestationen.

Vanliga marknadsföringskostnader är normalt sett alltid avdragsgilla.

Avdrag för klimatkompensation?

Högsta Förvaltningsdomstolen har medgett avdrag för utgifter för klimatkompensation. Det förutsatte att företaget hade marknadsfört klimatkompensationen vid försäljningen av företagets produkter. Domstolen medgav avdraget såsom för marknadsföringskostnader.

Det var företaget Arla som fick rätt att använda varumärkessymbolen ZeroMission som visade att deras produkter var klimatkompenserade - och fick dokumentation om att avtalad trädplantering skett.