Sök

I dessa tider är det många som har frågor och funderingar rörande skyddsrum. Vi går igenom vad som gäller för skyddsrum ur ett fastighetsrättsligt perspektiv.

Text: Fredrik Aldmo, jurist Familjens Jurist

Vem ansvarar för skyddsrummet?

Fastighetsägaren är den som ansvarar för skyddsrummet och är skyldig att underhålla skyddsrummet och se till att det är i funktionellt skick. Äger du en fastighet med skyddsrum är det alltså du som fastighetsägare som har ansvaret. Bor du i bostadsrätt, och bostadsrättsföreningen äger fastigheten, är det bostadsrättsföreningen som är ansvarig. Om du är hyresgäst är det den som äger fastigheten som ska sköta om skyddsrummet.

Vad ingår i underhållet av ett skyddsrum?

Underhållsåtgärder som kan vara aktuella är exempelvis:

  • Säkerställa att det finns skyddsrumsskyltar
  • Smörja stängningsbeslag och gångjärn på skyddsrumsdörrar
  • Laga rostangrepp på karmar, trösklar, luckor och dörrar
  • Kontrollera att golvbrunnens avstängningsanordning fungerar och att brunnen är rengjord
  • Att rensa och städa så att endast skyddsrumsutrustning finns i skyddsrumsförrådet

Den som är osäker på hur underhållsarbetet ska skötas kan kontakta en skyddsrumssakkunnig. Här kan du hittar kontaktuppgifter.

Kan jag som fastighetsägare få bidrag för att underhålla skyddsrummet

Nej, som fastighetsägare kan du inte få något bidrag för att underhålla skyddsrummet.

Måste jag som fastighetsägare städa ur skyddsrummet?

Eftersom ett skyddsrum måste kunna iordningställas inom två dygn kan det vara värt att se över vad som förvaras i skyddsrummet i dagsläget. Många fastighetsägare använder skyddsrummen som extra förråd, och det kan vara lämpligt att se till så att det är möjligt att tömma skyddsrummet på ett snabbt och enkelt sätt. 

Vilken utrustning ska finnas i skyddsrummet?

Vad som ska finnas i skyddsrummet beror på flera saker, exempelvis teknisk bestämmelse som skyddsrummet byggts enligt, storlek på skyddsrummet samt utrustning avsedd för andra specifika behov för skyddsrummet.

I handboken om skyddsrum från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap kan du läsa mer om vilken utrustning som kan vara aktuell för just ditt skyddsrum. Här hittar du handboken.

Vad gör jag om mitt skyddsrum drabbas av en skada?

Vid skador på skyddsrummet eller utrustning ska du i fösta hand vända dig till ditt försäkringsbolag. Du bör dock kontakta en skyddsrumssakkunnig om du behöver göra en inventering av vad som skadats, och vad som behöver åtgärdas. Ny utrustning kan köpas in från skyddsrumsleverantör.  

Här kan du hitta en lista på certifierade skyddsrumsleverantörer.

Köp och försäljning av fastighet med skyddsrum

Om du ska köpa eller sälja en fastighet som är utrustad med skyddsrum är det bra att genomföra en överlåtelsebesiktning (av skyddsrummet) med hjälp av en skyddsrumssakkunnig. Naturligtvis måste fastigheten i stort undersökas inför köpet, men eftersom skyddsrum är så pass speciella är det bra att ta hjälp av en skyddsrumssakkunnig.

Detta för att bilda dig en uppfattning om eventuella skador, och om otillåtna åtgärder som utförts. Eftersom det är ägarens ansvar att se till så att skyddsrummets standard är korrekt kan du som köpare drabbas av obehagliga ekonomiska överraskningar om skyddsrummet skulle vara bristfälligt.

Att driva en tvist om fel i fastighet på grund av brister i ett skyddsrum kan bli problematiskt med tanke på köparens undersökningsplikt i samband med köp av fastighet.

För att undvika framtida tvister är det viktigt att du som säljare är noga med att upplysa köparen om att fastigheten är utrustad med skyddsrum, särskilt om det finns behov av att rusta upp skyddsrummet.

Om du ska bygga om och har ett skyddsrum

Tänk på att eventuell ombyggnation eller renovering inte får påverka skyddsrummets funktion negativt, var därför nog med att ta hänsyn till skyddsrummet om du planerar att bygga om. För att undvika problem är det därför bäst att kontakta en skyddsrumssakkunnig samt att kontakta byggnadsnämnden innan du utför en åtgärd som kan påverka skyddsrummet.

Hur hittar jag mitt närmaste skyddsrum?

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har på sin webbplats en interaktiv karta där du kan hitta ditt närmaste skyddsrum. Till skyddsrumskartan.

 

Behöver du rådgivning i fastighetsrättsliga frågor? Kontakta Fastighetsenheten hos Familjens Jurist. Läs mer här. 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap är en statlig myndighet som har ansvar för att stödja samhällets beredskap för olyckor, kriser och civilt försvar. Du hittar alltid uppdaterad och aktuell information på deras webbplats. Läs mer här.