Sök

Checklista

Tänk på detta om du hamnar i tvist angående en bostadsaffär

Om du hamnar i tvist med anledning av en bostadsaffär och inte kommer överens med motparten finns det flera viktiga saker att tänka på. Här har vi samlat dessa i en tydlig checklista.

Text: Fredrik Aldmo, jurist Familjens Jurist

Behöver du hjälp av en jurist? Kontakta Familjens Jurists Fastighetsenhet för att boka tid för rådgivning inom fastighetsrätt och boendefrågor.

  • Har du påtalat (reklamerat) felet eller kontraktsbrottet till din motpart? En reklamation ska göras så snart som möjligt från det att du upptäckte felet eller kontraktsbrottet och helst inom två månader. Reklamera alltid skriftligen. 
  • Vet du hur din motpart ställer sig till din reklamation? Motsätter sig din motpart din reklamation eller kan motparten tänka sig att träffa en överenskommelse för att lösa tvisten?
  • Har du framställt ett konkret, tydligt, krav till din motpart? Har du tydligt förklarat vad du vill ha, exempelvis begärt avdrag på priset, avhjälpande av felet (gäller bara bostadsrätt), eller krävt fullföljd av köpet?
  • Har du “säkrat bevisning” för ditt krav? Finns det något utlåtande från en fackman som bevisar att bristerna i bostaden utgör ett fel? Till exempel avvikelse från gällande byggnorm. Har en värderingsman uttalat sig om hur bostadens värde påverkas av felet, eller har du begärt in offert som visar kostnaden för att avhjälpa de fel som görs gällande?
  • Har du undersökt om du kan få finansiering av kostnaderna för tvisten genom rättsskyddet i din hemförsäkring?