Sök

Vad är en juristförsäkring - här är fördelarna

Många tvekar att ta hjälp av en jurist på grund av rädslan för höga kostnader. Därför är det glädjande att det finns prisvärd hjälp att få genom juristförsäkring. Här berättar vi om fördelarna med juridisk hjälp i försäkringsform.

Text: Lotta Dahlstrand, Affärsutvecklingschef Familjens Jurist

Den som tecknar en juristförsäkring betalar en låg månatlig kostnad och får då tillgång till bland annat förebyggande rådgivning med en jurist inom en rad rättsområden. Utan att betala något ytterligare arvode.

Fackförbund erbjuder försäkringen - vad kostar det?

Det är vanligt att försäkringen erbjuds via fackförbundens försäkringstjänster. Ett flertal av fackförbunden inom LO, TCO och SACO erbjuder försäkringen till sina medlemmar. Hos exempelvis IF Metall kostar en sådan försäkring 45 kronor per månad. Antalet förbund som erbjuder sina medlemmar att teckna juristförsäkring ökar för varje år.

Här kan du se vilka förbund som erbjuder juristförsäkring - och vad det kostar per månad.

Juristförsäkring - vad kan jag få hjälp med?

En juristförsäkring ger ett brett utbud av hjälp inom flera rättsområden. I försäkringen ingår familjerätt, internationell privaträtt, fastighetsrätt, konsumenträtt och företagsjuridik.

Försäkringen ger även hjälp med förebyggande rådgivning rörande testamente, rådgivning i en uppkommen situation eller hjälp med tvist i domstol.

Fördelar med juridisk hjälp i försäkringsform

En juristförsäkring kan genom sin kombination av förebyggande rådgivning och upprättande av viktiga dokument innebära flera positiva följder för dig och din familj. Här är några exempel på hur du kan använda försäkringen - och underlätta för dig och din familj.

  • Upprätta ett testamente eller framtidsfullmakt så att allt blir som du har tänkt dig och du skyddar din familj. Skriv samboavtal och äktenskapsförord om det passar för er situation.
  • Håll dina testamenten och avtal uppdaterade. Det är viktigt att komma ihåg att juridiska dokument är en färskvara som behöver ses över och uppdateras regelbundet.
  • Konsumenthjälp. I försäkringen ingår rådgivning kring allt ifrån hantverkartjänster till bilköp.
  • Fastighetsköp. Nyblivna bostadsägare som inte har förutsättningar att på egen hand bedöma om ett fel i bostadsrätt eller fastighet är värt att driva vidare kan nu få hjälp med detta utan att drabbas av stora kostnader.
  • Rätt underlag vid fastighetsöverlåtelser ger en snabbare handläggning. För att göra en överlåtelse krävs att det finns ett korrekt upprättat bodelningsavtal eller ett arvskifte.
  • Vid en separation. Ta hjälp med bodelning och alla frågor kring barnen efter separationer. Att ta hjälp förebygger många gånger oenigheter vid en separation och förhindrar att ni hamnar i domstol. Att föräldrar kommer överens, kan lösa tvister och inte hamnar i domstol bidrar stort till att era barn mår bra även under en skilsmässa.