Sök

Vanliga frågor om ångerrätten

Som konsument har du ångerrätt när du köper varor eller tjänster av ett företag om avtalet ingås genom distanskommunikation och företaget brukar ingå avtal genom distanskommunikation (som exempelvis näthandel, telefonförsäljning eller postorder).

Text: Oscar Coronel, jurist Familjens Jurist

När har jag ångerrätt?

Ångerrätten gäller även när du ingår avtal utanför en affärslokal, exempelvis i ditt hem eller av en försäljare på en gågata.

När har jag inte ångerrätt?

Ångerrätten gäller inte om du exempelvis bara bokar något på distans men kan välja om du vill betala och hämta ut varan eller inte. Du har inte heller ångerrätt för vissa särskilda typer av varor och tjänster, där det inte ansetts lämpligt med en ångerrätt. Du hittar de vanligaste undantagen här.

Vem betalar returfrakten om jag ångrar mig?

Om du ångrar köpet betalar du som konsument enligt huvudregeln returfrakten, men detta gäller bara om du fått tydlig information om detta i exempelvis köpvillkoren.

Har jag rätt att undersöka varan?

Ja. En av tankarna bakom ångerrätten är att du som konsument, till skillnad från ett “vanligt” köp i butik, vid distanshandel inte har möjlighet att undersöka varan före köpet. Du ska därför istället ha rätt att undersöka varan när du får hem den. Sedan kan du inom 14 dagar från det att du hämtade ut varan ångra köpet om du vill. Som utgångspunkt får du undersöka varan för att kunna fastställa dess egenskaper och funktion, men du får inte använda varan. Du får, precis som i en butik, alltså inte ta bort etiketter och hangtags. Du får dock i princip alltid öppna förpackningen och undersöka varan.

Vad är värdeminskningsavdrag?

Om du skulle ha hanterat varan mer än vad som varit nödvändigt för att undersöka varan, exempelvis använt ett par skor utomhus, kan företaget ha rätt till ersättning för varans minskade värde eller för kostnader för att rengöra varan. Du har dock alltid kvar din ångerrätt. Företaget har istället rätt att göra avdrag från beloppet som du får tillbaka. Företaget har bara rätt att göra ett sådant värdeminskningsavdrag om du fått korrekt information om ångerrätten.

Vem bestämmer hur stort värdeminskningsavdraget ska bli?

Utgångspunkten är att det är företaget som måste kunna bevisa att värdeminskningen eller rengöringskostnaderna är så stora som företaget påstår.

Vad gör jag om jag och företaget inte kommer överens?

Om du har en tvist med ett företag kan du anmäla företaget till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) för att få en kostnadsfri juridisk prövning av tvisten. ARN:s beslut är bara en rekommendation av hur ARN anser att tvisten bör lösas, men de flesta seriösa företag följer ARN:s beslut. Du kan också få en prövning av tvisten i domstol, men det kan vara förenat med stora kostnader.

Har du frågor om konsumenträtt? Läs mer och boka tid med en jurist här.