Sök

Viktigt att motverka digitalt utanförskap

Digitaliseringen har gjort underverk för samhällets alla delar, inklusive vår bransch. Fler och fler juridiska verktyg och tjänster görs tillgängliga online, och minskar gapet mellan juridiken och privatpersonen. Men en snabb och föränderlig utveckling för med sig risken att vissa halkar efter. Vi måste finnas där för dem som behöver mer stöd.

Text: Victoria Thore, VD på Familjens Jurist

Enligt Internetstiftelsens rapport ”Svenskarna och internet 2021” lever idag över 600 000 personer i Sverige i ett digitalt utanförskap, det vill säga att man sällan eller aldrig använder internet. Utanförskapet är störst hos äldre, men det kan också bero på orsaker som funktionsnedsättning eller att man inte har ekonomi för till exempel en dator.   

Juridiken ska vara tillgänglig för alla. Teknisk osäkerhet eller ovana ska inte behöva stå i vägen för möjligheten att upprätta till exempel ett testamente enkelt och smidigt digitalt.   Digitala coachen är ett av våra initiativ som skapats för att erbjuda extra hjälp till dem som vill ha den. Tjänsten är en specifik telefonlinje som bemannas av juridikstudenter, dit personer kan ringa och få en helt kostnadsfri guidning genom det tekniska. Coachen ser vi fyller en viktig funktion i att vägleda människor som har all rätt att dra nytta av den digitaliserade juridiken, men inte riktigt vet hur de ska gå till väga.

I samma anda har vi också inlett ett samarbete med Justic, ett legal tech-bolag som delar vår vision om att juridiken ska vara lättåtkomlig. Bolaget utvecklar digitala verktyg inom självservice och erbjuder idag två huvudsakliga tjänster: Första Hjälpen, en juristmottagning online där erfarna jurister bistår med rådgivning, och Juridikdoulan, ett digitalt självservice-verktyg där kvinnor med förlossningsskador får hjälp och stöd att söka ersättning. 

Justic tänker nytt i en konservativ bransch, och deras driv för social rättvisa är starkt. Samarbetet med Familjens Jurist innebär i första hand att vi erbjuder inledande, kostnadsfri rådgivning till Justics kunder men framåt kommer vi också att utveckla nya produkter och tjänster tillsammans. Det känns mycket spännande.  

Som Sveriges största juridiska rådgivare har vi ett ansvar att se till att åtkomsten till juridiska tjänster ökar för alla, oavsett vem eller var kunden är och oavsett digital vana.

Livspusslet.se spelar en betydande roll i arbetet att tillgängliggöra juridiken och sänka den upplevda tröskeln in i den. För varje dag plattformen växer och fler aktörer ansluter sig växer också vår stolthet. Tillsammans gör vi en värdefull insats. Tack för att ni är med!