Sök

UN Women

UN Women är FN:s jämställdhetsenhet och UN Women Sverige är en av tolv nationella kommittéer i världen. UN Women finns och arbetar i över 80 länder för att påskynda jämställdhetsarbetet, stärka kvinnors egenmakt, utforma program och strategier samt förändra lagstiftning för att förbättra kvinnors och flickors liv. I Sverige samlar vi in gåvor till UN Womens globala arbete i världen via privatpersoner och företag. Vi arbetar även nationellt för att öka den allmänna kännedomen om UN Women och globala frågor som rör kvinnors rättigheter och jämställdhet.

Våra tjänster