Sök

Drömmen om det goda

Behovet av  förebyggande och främjande insatser för psykisk hälsa och studiero är mer angeläget än någonsin. Drömmen om det goda är en ideell förening som erbjuder barn, unga och skolpersonal utbildningar i enkel metod baserad på stillhet och mindfulness för att skapa lugn och ro i skolan. Med enkla medel och regelbunden användning av vår metod har vi visat att det går att minska stress och oro, öka koncentration/inlärning och förbättra arbetsmiljön. Mer än 1 500 lärare/skolpersonal och över 15 000 barn och unga har tagit del av vårt arbete i förskola, grundskola och gymnasium. Vårt arbete stöds av forskning och beprövad erfarenhet i skolan och bidrar till skollagens krav på ”trygghet och studiero”.

Våra tjänster