Sök
Familjens Jurist Fastighetsenheten

Bygglovsärenden

Vi erbjuder ombudshjälp i bygglovsärenden. Vi kan företräda dig när du vill överklaga att du nekats bygglov eller ett beviljat bygglov i din omgivning.

Vad kan vi hjälp dig med?

Bygglovsreglerna i Plan- och bygglagen är detaljrika och kan upplevas som krångliga och snåriga. Av den anledningen är det många gånger god idé att anlita jurist som är insatt i regelverket och kan företräda dig i ditt ärende.

Våra kunniga fastighetsjurister kan på ett smidigt och kostnadseffektivt sätt hjälpa dig med ditt bygglovsärende.  Vi kan ta ombudsuppdrag och företräda dig i tvist i domstol när du vill överklaga ett bygglovsbeslut.

Kontakta oss

Kontakta oss när det passar dig! Vi finns tillgängliga under vardagar kl. 08-17:00.

0770-339 939

Kontakta oss

Kontakta oss när det passar dig! Vi finns tillgängliga under vardagar kl. 08-17:00.

0770-339 939