Sök
Hjärnfonden

Om Hjärnfonden barn

Inuti en barnhjärna ska det finnas roliga funderingar, drömmar och tusen olika frågor – inte sjukdomar, skador och annat som gör livet svårt.

Varje år drabbas tusentals svenska barn av någon form av hjärnsjukdom eller hjärnskada, ibland så illa att de mister livet. Ännu fler kämpar dagligen med de utmaningar som hjärnrelaterade funktionsnedsättningar medför, såsom hjärntrötthet, koncentrations- och inlärningssvårigheter, depression eller ångest.

Vissa skador kan vara medfödda andra förvärvade. Epilepsi, ätstörningar, Downs syndrom, narkolepsi, psykisk ohälsa, autism, Aspergers syndrom är några exempel på diagnoser som förändrar livet för många unga och deras familjer.

Hjärnfonden barn stöttar forskning och sprider information om barnhjärnan

Hjärnfonden barn är en del av Hjärnfonden, med fokus på att finansiera livsviktig forskning om barnhjärnan. Vi samlar in pengar till forskningen för att hitta nya behandlingar och botemedel mot barnhjärnans skador, sjukdomar och funktionsnedsättningar.

Varje år kan forskare söka om forskningsbidrag eller postdoktorala stipendium hos Hjärnfonden barn. Stiftelsens Vetenskapliga nämnd godkänner vilka forskare som får bidrag utifrån fastställda kriterier.

Hjärnfonden barn arbetar också för att öka kunskapen om hjärnrelaterad ohälsa för att minska skamkänslor och förbättra livskvaliteten hos de barn och unga som drabbas. Det är en viktig uppgift att skapa större förståelse för att våra hjärnor fungerar olika. Och det gäller inte minst i skolan där många barn och unga möts av stor okunskap.

Varje gåva som Hjärnfonden barn får är ett litet men oerhört viktigt steg mot att hålla fler barnhjärnor friska och ge fler barn den hjälp de behöver. Ett enda forskningsgenombrott kan rädda livet på många barn, men även små upptäckter kan göra stor skillnad för både de barn som drabbas och deras familjer.