Sök

Hjärt-Lungfonden

Själva drivkraften för Hjärt-Lungfonden är att enskilda människor vill hjälpa andra människor till långa och friska liv. Hjärt-kärlforskningen har förhindrat mer än 260 000 dödsfall de senaste 40 åren med hjälp av folkets gåvor till forskningen. 

Tack vare privata gåvor till Hjärt-Lungfonden, ofta via testamente, kan forskningen både rädda och förlänga liv. Idag går till exempel fler än en miljon människor omkring med en pacemaker, ett medicintekniskt genombrott av den svenske läkaren och ingenjören Rune Elmqvist, som Hjärt-Lungfondens gåvogivare har varit med och finansierat.

 

Våra tjänster