Sök
Legalite

Klandra testamente

  • Kostnadsfri tjänst för att undersöka om de formella förutsättningarna för ett testamentes giltighet är uppfyllda
  • Tar ca 5 min

När är ett testamente giltigt? Här hjälper vi dig göra en första bedömning om ett testamente är giltigt eller inte.

För att ett testamente ska vara giltigt behöver vissa förutsättningar vara uppfyllda. Det kan räcka med att någon av förutsättningarna inte har uppfyllts för att hela testamentet ska kunna ogiltigförklaras. Det kan exempelvis röra sig om att vittnena inte har skrivit under samtidigt.

Här hjälper vi dig göra en första bedömning om ett testamente eventuellt kan klandras och bli ogiltigt. Har du koll på vilka regler som gäller?