Sök
Legalite

Köpebrev

  • Kostnadsfri tjänst för att skriva ett köpebrev för fastighet
  • Tar ca 7 minuter

Ett köpebrevs huvudsakliga funktion är att utgöra ett kvitto på fullgjord betalning för en fastighet. Här kan du få hjälp att upprätta ett korrekt köpebrev.

Ett köpebrev används bland annat för att söka lagfart - vilket är ett bevis på att det är du som äger fastigheten. Det är ett av båda parter undertecknat kvitto på att förutsättningarna för köpet i köpekontraktet har uppfyllts - exempelvis att köpeskillingen har betalats. Dess huvudsakliga funktion är alltså att utgöra ett kvitto på fullgjord betalning.

Här kan du få hjälp att kostnadsfritt upprätta ett sådant köpebrev.