Sök
Legalite

Laglottskollen

  • Kostnadsfri tjänst för vägledning om laglott
  • Tar ca 3 min

Har du koll på din laglott? Som barn till någon som avlidit - och där den avlidne inte efterlämnar en make som också är din förälder - har du rätt att få ut din laglott.

​Laglott är den del som en bröstarvinge - det vill säga den som är närmast att ärva i rakt nedstigande led - alltid kan kräva att få som arv.

Men det kan finnas ett testamente eller liknande som medför att du inte får ut hela din laglott. Du behöver då själv begära ut laglotten. Med den här tjänsten hjälper vi dig att göra en första bedömning och uträkning för att se om din laglott faktiskt har blivit kränkt.