Sök
Onlinetjänst för juridik

Äktenskapsförord digital

  • Enkelt och tryggt att göra själv i vår guidande tjänst
  • Kvalitetssäkrad vägledning av juridisk expert hos Familjens Jurist
  • Fast lågt pris 1 199 kr

Genom att skriva ett äktenskapsförord kan makar avtala att vissa tillgångar eller allt de äger ska vara enskild egendom. Att en tillgång är enskild egendom innebär att den inte ska ingå i bodelning och delas mellan makarna när äktenskapet upplöses, genom skilsmässa eller dödsfall. Ett äktenskapsförord måste registreras av Skatteverket för att vara giltigt.

När kan du skriva ett äktenskapsförord själv

Makar som vill att alla deras tillgångar ska vara var och ens enskilda egendom eller makar som vill upphäva ett tidigare äktenskapsförord och som nu vill att samtliga deras tillgångar ska vara giftorättsgods, kan skriva ett äktenskapsförord genom att använda våra digitala tjänster.

Skriva äktenskapsförord själv men stäm gärna av med en jurist

Makar som vill att bara den ena makens tillgångar ska vara enskild egendom eller makar som vill att bara en viss tillgång, till exempel en fastighet, ska vara enskild egendom, kan själva skriva sitt äktenskapsförord i våra digitala tjänster men bör därefter stämma av med en jurist att äktenskapsförordet är rätt utformat och att de har alla konsekvenser av äktenskapsförordet klara för sig.

När tycker vi att du ska ta hjälp av en jurist

Makar som vill att andelar av egendom eller att vissa mer komplicerade tillgångar, till exempel näringsfastigheter eller aktier i eget aktiebolag eller fåmansbolag, ska vara enskild egendom, ska ta hjälp av en av våra jurister när de upprättar sitt äktenskapsförord.

 

Kontakta oss

Vill du veta mer om Familjens Jurists tjänster? Ring oss gärna! Vi finns tillgängliga vardagar kl. 8-17.

0770-339 939

Kontakta oss

Vill du veta mer om Familjens Jurists tjänster? Ring oss gärna! Vi finns tillgängliga vardagar kl. 8-17.

0770-339 939