Sök
WWF

Företagsgåva

Klimatförändringar och minskad biologisk mångfald hotar de livsviktiga ekosystem som vi är beroende av. Starka insatser behövs för att vända trenden. Ditt företags gåva ger oss möjlighet att fortsätta kampen för en bättre framtid.

Vi ser att livet återhämtar sig på platser där vi jobbar aktivt med att skydda arter och deras livsmiljöer. Ditt företags gåva ger oss möjlighet att fortsätta kampen för en bättre framtid.

Ditt företags gåva bidrar till att:

- Minska avskogningen och förhindra illegal avverkning
- Skapa fler och bättre skyddade områden för att rädda utsatta arter
- Stoppa tjuvjakt och illegal handel av hotade arter
- Bekämpa överfiske och minska buller och nedskräpning i haven
- Påverka politiker och beslutsfattare att bromsa den globala uppvärmningen