Sök

Under en skilsmässa

En skilsmässa är ett stort och viktigt beslut som inte bara påverkar er som par - utan även familj och omgivning. Här har vi samlat råd och tips för att underlätta under en tid som kan vara upprivande och känsloladdad - men där många viktiga beslut samtidigt måste fattas.

Guide under en skilsmässa

1. Ta hand om er relation - även under en kris

Att ta hand om er relation även under svåra tider är extra viktigt om ni har barn tillsammans.
När äktenskapet inte fungerar och ni har beslutat er för att skiljas uppstår många olika känslor. Det kan vara svartsjuka, ilska, sorg eller besvikelse. Dessa känslor kan vara värdefulla att prata om tillsammans med den andra parten.

Livspusslets relationsexpert Ylva Vejrich Diedens ger råd om hur man ska tänka inför en separation - för att undvika att bli destruktiv eller hämndlysten.

Vid en separation är de ofta ekonomiska frågor som skapar oro och konflikt. Gå gärna tidigt till er bank för privatekonomisk rådgivning så ni vet vad som gäller - och hur ni kan planera framåt.

Tjänster
Läsning

2. Barnens situation - mående och känslor

Barnen påverkas självklart och för dem kan det vara en stor lättnad att ta hjälp av utomstående, professionell hjälp för att hantera alla känslor. I de här artiklarna hittar ni stöd och tips i hur du berättar för barnen att ni ska skiljas och vad ni kan göra för att underlätta för dem.

Läsning

3. Barnens boende, vårdnad och umgänge

Som förälder är det viktigaste att barnen känner sig trygga och mår bra. Men vid en skilsmässa kan det ibland vara svårt att hitta den bästa lösningen när det gäller vårdnad, boende och umgänge. I den här vägvisaren hittar du många artiklar och råd kring de juridiska frågor som kan uppstå.

Vägvisare

4. Samarbetet om barnen

Att ha barn under olika tak ställer extra stora krav på kommunikation och samarbete mellan barnens viktiga vuxna. Vem gör vad? Och när? Hur ser sommarsemestern ut och kan samarbetet funka även om någon av de vuxna inte vill ha kontakt med den andra föräldern? Varannan Vecka är appen och hjälpredan som stöttar i vardagspusslet efter en separation. För barnens skull <3

Tjänster

5. Praktiska råd rörande en skilsmässa

Att skilja sig är ett mer formellt skeende än att separerar som sambor. Livspusslets familjerättsexpert Arne Larsson guidar er igenom allt det praktiska - och vilka tidsfrister som finns.

Läsning

6. Bodelning - Hur ni ska dela upp er egendom

Har ni varit gifta ska ni vid en skilsmässa göra en bodelning. Det innebär att alla era tillgångar delas lika efter att alla skulder är avdragna. All egendom räknas in - som exempelvis bostad, bohag, aktier, bil, fritidshus, konton och pensionssparande.

Ni får hälften var av det sammanlagda värdet på allting efter att skulderna räknats av. Det som är enskild egendom enligt ingår inte i bodelningen.

Om ni är överens hur ni ska fördela tillgångarna mellan er passar denna gör-det-själv-tjänst för era behov.

Om ni är oense om fördelningen av era tillgångar - och vad som ska ingå i bodelning - eller i värderingsfrågor - så är det bra att ta hjälp av en jurist.

Läsning
Tjänster

7. Hur och var ni ska bo efter separationen?

Om ni behöver köpa nya bostäder har Livspusslet vägvisare som guidar er hela vägen.

Vägvisare

8. Försäkringar, testamenten och framtidsfullmakter

Efter en separation kan det vara bra att se över era försäkringar igen - och se till att det blir rätt vad gäller förmånstagare. Det gäller även ert försäkringsskydd i övrigt.

Om ni har skrivit testamenten - bör ni se över dessa så att det blir som ni vill. Detsamma gäller om ni har skrivit framtidsfullmakter med varandra som fullmaktstagare - om så är fallet bör ni skriva nya. Med en framtidsfullmakt kan du själv välja vem eller vilka som ska ta beslut om personliga och ekonomiska intressen om du själv inte kan det. Det kan exempelvis vara om du blir sjuk eller av någon annan anledning inte längre kan ta de besluten på egen hand.  

Vägvisare

9. Om ni hamnar i tvist - vad händer då?

Livspusslets processexpert Jenny Engvall vägleder i vad ni kan göra om det inte går att komma överens på egen hand.

Läsning
Tjänster