Sök

Bra förberedelse leder till bättre rådgivning

Ska man på allvar kunna ge effektiv, kvalificerad rådgivning inom komplexa områden krävs det att man känner till hela situationen. Och det i sin tur ställer krav på att den man hjälper är förberedd. Att de vet vad de kan få hjälp med och även att de har en realistisk uppfattning om vad slutresultatet kan bli.

Text: Victoria Thore, VD Familjens Jurist

Det här är en given sanning inom många områden, och kanske särskilt så inom juridiken. Det går helt enkelt inte att föra talan för en klient utan att ha hela bilden klar för sig.

Är då våra klienter och kunder förberedda? Absolut. Så långt det bara går. Men om vi som bransch traditionellt sett det som en nödvändig uppstart i varje projekt är det i dag långt ifrån någon självklarhet. Allt fler förbereder sig själva, letar information, upptäcker möjligheter och navigerar runt svårigheter. Den förberedelsen är fantastiskt bra och viktig, om inte annat för att den ofta får kunderna och klienterna att själva inse grunden i den utmaning de har och vad de måste göra för att hitta en lösning.

Inte sällan leder den förberedelsen till att våra kunder faktiskt kontaktar oss i egenskap av jurister. Men tyvärr innebär den ofta också att de kommer till oss med lite fel förväntan på vad som kan lösas och inte, och i värsta fall kanske de till och med undviker att ta professionell hjälp eftersom de själva tycker sig hantera situationen.

Här har vi som bransch en jätteviktig roll att fylla. Vi måste kort och gott bli bättre på att dela med oss av våra erfarenheter och släppa lite på den traditionella rådgivarrollen och inse att ju mer vi hjälper våra potentiella kunder, redan innan dom är kunder, desto bättre kommer de att förstå såväl nyttan som resultatet av det jobb vi sen gör.

Det är precis det livspusslet.se handlar om och det är mycket roligt att se hur det är precis så tjänsten används i dag, såväl av besökarna som söker hjälp som alla partners som finns med på plattformen.

Genom information, inspiration och grundläggande tips om hur man ska, bör och måste tänka och agera i vissa givna livssituationer hjälper vi alla besökare att göra ett mer kvalificerat beslut om de faktiskt vill ha och behöver professionell hjälp. Men även var de kan hitta den hjälpen.