Sök

Granbarkborren attackerar – det här kan du göra själv för att motverka

Den torra varma sommaren 2018 ledde till stora angrepp av granskogarnas värsta fiende - granbarkborren! Antalet granbarkborrar och skadade träd är fortsatt höga nu 2021.

Text: Ludvig & Co

Skadorna var och har förblivit störst i södra Sverige. Flera miljoner skogskubikmeter gran dödas av granbarkborrar årligen. Om den kommande sommaren blir vädermässigt normal och inga stora stormfällningar uppstår bedöms skadorna bli mindre i år men fortsatt på en hög nivå. Är du skogsägare gäller det att vara på tårna och kontinuerligt inventera din skog.

Granbarkborrens angrepp får konsekvenser på marknaden

Det ökande antalet granbarkborrar får marknadseffekter och påverkar både markägare och industrier, främst i södra Sverige. Några av de marknadseffekter som förutspås är:

 • Trots att vi nu spår höga virkespriser kan det stora utbudet av gran leda till dämpade priser på massaveden.
 • Lägre priser på granskogsfastigheter i drabbade områden på grund av oro hos köpare.
 • Lagringsproblem för industrin
 • Större försiktighet hos skogsbolagen att kontraktera större granposter.
 • Lägre priser på energived då mer ved finns att tillgå

Så här ser du om din skog är drabbad

 • Borrmjöl, som liknar kanel, finns på liggande solexponerade stammar och vid stambasen på stående träd. Du kan också se gnagmjöl i barkfickorna.
 • Ökad kådbildning.
 • Torra gröna barr tappade på marken kan vara ett tecken på angrepp.
 • Avfläkt bark högt uppe på stammarna, under den gröna kronan. På högsommaren börjar granbarkborrarna sina angrepp högt upp och jobbar sig neråt. Det kan därför finnas angripna granar som inte har några ingångshål på den nedersta stammen.
 • Där barken har fallit av kan du titta efter granbarkborrens modergångar, ofta har dessa stammar näbbspår av hackspett.
 • Döda eller döende träd med avfläkt bark och roströda barr.
 • När barren och kronorna har en grå färg eller barren ramlat av är angreppen sannolikt från tidigare års angrepp.

Så här gör du för att ta upp kampen mot granbarkborren

 • Kontrollera din skog med jämna mellanrum, ca var fjärde vecka från och med nu och under hela sommaren. Upptäcker du angrepp bör du avverka så fort som möjligt för att minska risken för spridning och svärmning. Börja med de träd som har det mesta av barken kvar på stammen (nyangripna träd). Avverka och transportera bort virket före 1 juli i Södra Sverige och före 15 juli i Norra Sverige, så att du får med dig så många granbarkborrar som möjligt medan de finns kvar under barken.
 • Ta för vana att ta bort större mängder (mer än 3 skogskubikmeter granvirke per hektar) nyligen nerblåsta träd kontinuerligt eftersom det oftast är där granbarkborren förökar sig. Vindfällen äldre än ett år utgör normalt inte ett lämpligt yngelmaterial för granbarkborrar och kan lämnas kvar i skogen.
 • Redan angripna stående träd som hunnit bli grå och där bark är borta kan du också bortse ifrån eftersom granbarkborrarna oftast redan lämnat dessa träd.

Det finns även andra metoder att bekämpa granbarkborrar. Avverkning av gran strax före svärmningen på våren som får ligga som fångstvirke är en relativt effektiv metod. Virket kan prepareras med feromon för att bli ännu mer tilldragande. När svärmningen är klar och barkborrarna krupit in under barken på fångstvirket körs virket ut och transporteras bort. Det är väldigt viktigt att detta då görs innan de fullvuxna granbarkborrarna hinner lämna virket, annars har man förvärrat situationen.