Sök
Ludvig & Co

Stöd och råd till dig som fastighetsägare

  • Vi är experter på fastighetsfrågor
  • Expertis inom skog och lantbruk
  • Vi finns över hela landet

Förutom ekonomisk rådgivning  finns det massor av frågor som rör de praktiska delarna i ditt skogsägande. Behöver du ett bollplank eller konkreta råd kan du ta hjälp av oss som är oberoende rådgivare när du vill prata om din skog. Vi guidar dig genom hela ditt skogsägande med dina frågor och funderingar. Oavsett vilket mål du har med ditt skogsägande så vill vi hjälpa dig att nå dem. Brinner du för tillväxt, naturvärden, pengar eller kanske något annat?

En skogsbruksplan är grunden till lönsamhet i skogen, och vid försäljning är det oftast en skogsbruksplan som ligger till grund för hur mycket skogen på fastigheten är värd. Vi kan hjälpa dig upprätta en aktuell skogsbruksplan som blir ett bra underlag för att optimera din skatt, genomgå certifieringar eller vid en framtida försäljning. Våra fastigetsrådgivare är specialister på skogsuppskattning, planläggning och naturvård och kan hjälpa dig använda skogsbruksplanen som ett ekonomiskt styrmedel i framtiden.

Våra fastighetsrådgivare har stor bakgrund inom både skog och jordbruk, och kan hjälpa dig som fastighetsägare att reda ut alla möjliga utmaningar. Vi kan exempelvis reda ut vad som krävs inför en avstyckning eller arrendering, bistå vid förhandlingar eller ge dig stöd vid lantmäteriförrättningar, exempelvis.

För dig som vill köpa en fastighet kan vi hjälpa till att ta fram kalkyler och ge dig tips och råd inför investeringen. Du kan även vända dig till oss för att upprätta en ny skogsbruksplan, och om du bestämt dig för att sälja din fastighet tar vi hand om hela försäljningsprocessen – från värdering till kontraktsskrivning.

Vi hjälper dig ta fram en skogsbruksplan – för din skogs framtid

Kontakt

Kontakta oss för skoglig rådgivning.

0771-27 27 27

Kontakt

Kontakta oss för skoglig rådgivning.

0771-27 27 27