Sök
Ludvig & Co

Värdering av lantbruksfastighet

  • Sveriges främsta fastighetsmäklare inom jord och skog
  • Expertis inom skog och lantbruk
  • Vi finns över hela landet

Det finns flera tillfällen då det är värdefullt att få reda på vad ens fastighet är värd – exempelvis inför renovering, nybyggnation, ett större investeringsbeslut, inför upplösning av samägande, inför försäljning eller generationsskifte. Vi har lång erfarenhet av värdering av lantbruksfastigheter av alla slag. Vi hjälper dig att värdera din fastighet och upprättar ett skriftligt värdeutlåtande.

Ofta handlar det om flera delar som ska värderas, exempelvis jord, skog, ekonomibyggnader och bostadshus, som sedan vägs samman till en helhetsbedömning. Vi har specialiserade fastighetsvärderare över hela landet och som en effekt av vår storlek och att vi finns över hela landet har vi också unik statistik att luta oss mot. Det gör oss till en pålitlig partner vid kontakter med banker och myndigheter. Vi har oftast de bästa förutsättningarna att bedöma din fastighets marknadsvärde på ett korrekt sätt. Lyssna med din fastighetsvärderare om skogen kan värderas med hjälp av ”Skogsvärdefaktorn”, en för oss ny utvecklad metod som skapar mycket bra förutsättningar för professionell värdering av din fastighet.

Beräkna vad din fastighet kan vara värd i vår värdeindikator
Med vår värdeindikator får du en fingervisning kring vad din skog och åkermark kan vara värd, baserat på färsk statistik från alla våra tidigare fastighetsförmedlingar i ditt område och i hela landet. Fyll i dina uppgifter så räknar verktyget automatiskt ut en uppskattning av värdet på din fastighet.

Kontakt

Kontakta oss för en värdering av din fastighet.

0771-27 27 27

Kontakt

Kontakta oss för en värdering av din fastighet.

0771-27 27 27