Sök

Ska du köpa skog? Då måste du veta det här!

Har du bestämt dig för att köpa en skogsfastighet? Då har du hamnat helt rätt. I det här blogginlägget har vi samlat all information om vem som kan köpa skog, hur försäljningen går till och vad som händer efter köpet.

Text: Ludvig & Co

Vem får köpa skog?

Köp skog som fysisk person
Om du är på väg att köpa en skogsfastighet som fysisk person behöver du först undersöka om fastigheten är belägen inom glesbygds- eller omarronderingsområde. Om svaret är ja, behöver du ett förvärvstillstånd som måste beviljas av Länsstyrelsen. Bor du redan i glesbygdsområdet i samma kommun som fastigheten ligger i, krävs dock inget förvärvstillstånd. Har du inte koll på vad som räknas som glesbygdsområde? Lugn, Länsstyrelsen kan svara på det också.

Köp skog genom ett företag
Som juridisk person, såsom ett företag, kan det vara svårare att få köpa skog så därför krävs alltid ett förvärvstillstånd. För att de stora skogsbolagen ska få köpa mark krävs att de har sålt motsvarande areal någon annanstans. Bakgrunden till detta är att man från statens sida vill behålla balansen mellan enskilt och storskaligt ägande. Ungefär hälften av den svenska skogsmarken ägs av enskilda skogsägare idag.

Hur går försäljningen till?

 I de flesta fall sköter en fastighetsmäklare försäljningen av skogsfastigheten. Oftast finns ett datum då alla intressenter ska ha lagt ett bud eller anbud. Om man har budgivning så är det vanligt med en efterföljande förhandling då alla, eller några, av budgivarna erbjuds att lägga fler bud – precis som en vanlig bostadsförsäljning.

Det kan även ske ett slutet anbudsförfarande och då gäller de anbud (oftast skriftliga) som kommit in det angivna datumet. I båda fallen är det viktigt att inte komma med ett ”skambud”, eftersom man då sannolikt inte inbjuds till någon efterföljande förhandling. Varken bud eller anbud är bindande.  

Säljaren bestämmer vem som får köpa

Det är säljaren som bestämmer vem han eller hon vill sälja till. Att man lägger det högsta budet innebär alltså inte per automatik att man får köpa fastigheten. Visst vill de flesta säljare få bra betalt men ofta är det bara ett av många önskemål. Det är inte helt ovanligt att säljaren är mån om att sälja till någon som tänker flytta till fastigheten om det finns bostadsbyggnader på fastigheten. Det är med andra ord ofta känslor inblandade så kan det vara en bra idé att du förklara dina avsikter med ditt köp, om du inte är bekant med säljaren sedan tidigare. Läs mer om att köpa skog här!

Köpet går igenom

När du och säljaren är överens om pris och övriga villkor är det dags för kontraktsskrivning. För fast egendom krävs ett skriftligt köpeavtal med vissa särskilda formkrav. Det vanligaste är att man först skriver ett köpekontrakt med alla villkor och detaljer. Sedan följer man upp det på tillträdesdagen med ett köpebrev, som kan liknas vid ett kvitto på erlagd betalning. Tillträdesdagen infaller ofta några månader efter att man skrivit kontrakt.  

Kolla in Skogsägarskolan om du vill lära dig mer om att vara skogsägare.

Så fungerar det efter köp av skog

När köpet har gått igenom har du tre månader på dig att ändra ägare av skogsfastigheten, genom att söka lagfart hos Fastighetsinskrivningen. Då behöver du betala stämpelskatt (lagfartskostnad) som är den avgift du betalar när du köper skog. För dig som privatperson ligger den på 1,5 procent av köpeskillingen. Men skulle du redan äga en fastighet i närheten av den nya fastigheten kan du istället välja att ansöka om fastighetsreglering hos Lantmäteriet, vilket innebär att den nya fastigheten slås ihop med den gamla och du slipper stämpelskatten. Dock får du istället betala en avgift till Lantmäteriet, men den kan vara lägre än stämpelskatten.