Sök

Minnesutredning hemifrån

Tack vare den senaste forskningen kan en minnesutredning nu påbörjas hemifrån, detta för att tidigt hitta och motverka demens.

Text: Alzheimerfonden

Minnesmottagningen.se blir världens första digitala minnesmottagning dit privatpersoner kan vända sig för att få en initial bedömning av minne och andra kognitiva funktioner utan att behöva besöka sjukvården. Den har utvecklats av det svenska start-up bolaget Geras Solutions och har testats kliniskt i en studie vid Karolinska Universitetssjukhuset.

-Vi vet att många har svårt att närma sig sjukvården för en ordentlig utredning när det finns oro för kognitiva sjukdomar och demens. Det kan vara skönt att få göra ett test av minne och andra kognitiva funktioner i en lugn och trygg hemmiljö istället, säger dr. Johan Sundelöf, Medicinskt ansvarig, Geras Solutions / Minnesmottagningen.se.

En minnesutredning genomförs idag till stor del manuellt med olika former av neuropsykologiska tester. Det genomförs tiotusentals minnesutredningar runt om i Sverige. Flertalet sker inom primärvården med både bristande resurser och lägre grad av specialistkompetens. I takt med en åldrande befolkning förväntas också alltfler vilja genomgå en minnesutredning.

Minnesmottagningen.se är tänkt att vara ett enkelt sätt att i lugn och ro i hemmiljö testa sitt minne och lära sig mer om sin hjärnhälsa. Användarna får svara på ett antal frågor om sin situation och sitt hälsotillstånd. I appen får de sedan göra samma typ av tester som idag bara görs på sjukhus. Efter att alla delar av bedömningen genomförts går den digitala Minnesmottagningens specialister igenom resultaten i detalj. Därefter får användaren återkoppling innehållande:

  • Sammanfattade resultat och utlåtande om sina minnesproblem och sin hjärnhälsa
  • Vägledning och råd kring eventuellt behov av fortsatt utredning via vårdcentral
  • Råd för att hålla hjärnan frisk

-Appen är ett tillgängligt och viktigt stöd för alla de som är oroliga över sina minnesproblem, säger Wilhelmina Hoffman, geriatriker, chef Svenskt Demenscentrum.

-Det är väldigt många som hör av sig till oss för att de är oroliga för en anhörig, eller för egen del. Minnesmottagningen.se kommer vara ett mycket värdefullt stöd för att få en initial bedömning och vägledning, utan att behöva ta sig till sjukhuset, tillägger Liselotte Jansson, Generalsekreterare, Alzheimerfonden

I appen Minnesmottagningen.se finns också information och verktyg för att jobba med preventiva aktiviteter relaterat till hjärnhälsa. Detta är baserat på delar av professor Miia Kivipeltos banbrytande och prisbelönta forskning om hur förändrad livsstil kan bromsa sjukdomar i hjärnan.

-Vi vet att många inte får del av ordentliga minnesutredningar. Genom att dra nytta av ny teknik och den senaste forskningen kan vi bidra inom ett område där behoven är väldigt stora, säger Rickard Forsman, VD på Geras Solutions / Minnesmottagningen.se.

Tekniken kommer även användas inom sjukvården som ett komplement – och kanske på sikt även som en ersättning – till de läkarledda manuella minnesutredningarna. Appen analyserar hur testet genomförs, sammanställer resultaten från en stor mängd data och presenterar det på ett sätt som underlättar för läkaren att sätta rätt diagnos. Detta förväntas resultera i både bättre och snabbare diagnostik.

Den forskningsstudie som nu publiceras i The Journal of Prevention of Alzheimers Disease, visas på god träffsäkerhet för de digitala testerna i jämförelser med de normala intervju-baserade testerna som görs med papper-och-penna. Utöver de poängskalor som används fås också en mängd information om hjärnans olika funktioner, vilket är till stor hjälp för att ställa diagnos. Exempelvis mäter appen också tidsåtgång för de olika momenten, vilket i studien med 95% konfidensintervall kunnat särskilja individer med självupplevd kognitiv svikt, mild kognitiv svikt och de individer som sedan fått en diagnostiserad demenssjukdom.

-Med digitalt stöd har vi möjligheten att drastiskt korta ned tiden för den kognitiva utredningsprocessen och samtidigt få tillgång till ett betydligt bättre beslutsunderlag, säger Göran Hagman, Neuropsykolog på Karolinska Universitetssjukhuset.

Vårdföretaget Aleris genomför sedan i augusti ett pilotprojekt med tekniken från Geras Solutions. Nu påbörjas även piloter inom bl.a. Västra Götalandsregionen, Region Värmland och Region Halland. Syftet är att låta patienter, anhöriga och vårdpersonal utvärdera användarvänligheten. Värdet av att kunna göra delar av utredningen hemifrån utvärderas även ur ett hälsoekonomiskt perspektiv. Förhoppningen är att direkta tidsbesparingar och bättre underlag ska kunna frigöra resurser och ge bättre vård