Sök

Guide

Vad är surrogatmoderskap?

Surrogatmoderskap handlar kort och gott om att bära ett barn för någon annans räkning. Surrogatmoderskap är ett laddat ämne. ”Handel med kvinnokroppen”, säger vissa. ”Ett sätt för två män att bli föräldrar”, säger andra.

Text: Caroline Sörgjerd, jurist Familjens Jurist

Olika värderingar ställs mot varandra, nämligen skyddet för en svagare individ kontra individens rätt att bestämma över sin kropp och principen om likabehandling av homo- och heterosexuella par.

Det här är inte reglerat i svensk lag men frågan har utretts och presenterats i en statlig utredning 2016. Där var slutsatsen att det inte ska införas regler om surrogatmoderskap i Sverige, av olika skäl men ett starkt vägande skäl var att det finns en risk att kvinnor utnyttjas. Oavsett vad man tycker om surrogatmoderskap så förekommer det, i Sverige och utomlands och ger upphov till juridiska frågor som  Familjens Jurist gärna går igenom med er. Läs mer och boka tid hos Familjens Jurist för rådgivning.

Relaterade tjänster