Sök

Vad betyder paragraferna i köpekontraktet?

Ett köpekontrakt innehåller ofta många paragrafer med olika villkor. Dessa reglerar allt från städning till bostadens skick, kontraktsbrott och besiktning.

Text: Fredrik Aldmo, jurist Familjens Jurist

Fastighetsköp och besiktningsvillkor 

För många år sedan, innan bostadsmarknaden blev så hektisk som den är idag, gick ett fastighetsköp till så att köparen först själv undersökte fastigheten genom att krypa i alla skrymslen och vrår. När köparen väl var nöjd med sin undersökning skrev köpare och säljare ett köpekontrakt.

Idag är ett fastighetsköp många gånger en investering i mångmiljonklassen, och det är sällan köparen själv som undersöker fastigheten. Vanligen är det en besiktningsman som inspekterar fastigheten åt köparen. Dessutom är det ytterst sällan som besiktningen sker innan köpekontraktet undertecknats. Besiktningen brukar istället ske i efterhand med stöd av en besiktningsklausul.  

Öppen besiktningsklausul 

De flesta besiktningsklausuler är så kallade “öppna klausuler”. Med öppen besiktningsklausul menas att köparen har rätt att undersöka fastigheten efter köpet med hjälp av en sakkunnig besiktningsman, när besiktningsmannen utfört besiktningen får köparen bestämma sig om denne vill stå kvar vid köpet, eller om köparen vill begära att köpet ska gå tillbaka. Om köparen begär att köpet ska gå tillbaka är säljaren tvungen att betala tillbaka handpenningen till köparen utan några protester.  

I vissa fall kan klausulen vara utformad så att köparen visserligen har rätt att begära återgång, men att säljaren har rätt att behålla en del av handpenningen (så kallat vite vid återgång). Inte sällan händer det att köpare anser att de inte ska behöva betala något vite eftersom besiktningen visade att fastigheten var i dåligt skick. Här är det viktigt att komma ihåg att vitet måste betalas även om besiktningen skulle visa på en stor mängd fel och brister i fastigheten.  

Misstänker du redan från början att fastigheten kan vara i dåligt skick gör du klokt i att besiktiga innan du skriver kontrakt, eller att kräva att besiktningsklausulen ska vara helt öppen utan vite. Avslutningsvis vill jag påminna om att begäran om återgång måste ske på det sätt som står i köpekontraktet. Tänk på att begära återgång i rätt tid och till rätt part (vanligen direkt till säljaren). 

Bostadsrättsföreningar och medlemskap 

Om den som köper en bostadsrätt vägras medlemskap i en bostadsrättsförening blir köpet per automatik ogiltig. Denna regel kan i vissa fall krångla till det för både köpare och säljare. Det händer nämligen att köpare ångrar sitt köp, och försöker komma ur köpet genom att försöka nekas medlemskap i bostadsrättsföreningen.  

Att aktivt försöka nekas medlemskap i bostadsrättsföreningen är dock ingen god idé. Den köpare som gör allt för att nekas medlemskap i bostadsrättsföreningen riskerar nämligen att bli skadeståndsskyldig mot sin säljare på grund av illojalt agerande. Som köpare är du nämligen tvungen att vara lojal mot din säljare och göra vad som krävs för att bli antagen som medlem i bostadsrättsföreningen.

Behöver du hjälp av en jurist? Då kan du vända dig till Familjens Jurists Fastighetsenhet för att boka tid för rådgivning i samband med köp av bostad.