Sök

Alzheimerfonden

Demenssjukdomar är de enda av våra folksjukdomar som fortfarande är helt obotliga och till hundra procent dödliga. Alzheimerfonden är en insamlingsstiftelse som samlar in och delar ut medel till forskning kring dessa sjukdomar. Om vi inte lyckas få fram ett botemedel eller bromsmediciner kommer antalet drabbade att ha fördubblats till år 2050. Globalt sett räknar man med en tredubbling inom samma period. Därför är det extra bråttom att lösa demensgåtan.

Våra tjänster