Sök

Änke- och pupillkassan

Änke- och Pupillkassan är ett ömsesidigt livförsäkringsbolag. Det betyder att du som försäkringstagare också är delägare i bolaget och tar del av det överskott som din försäkring ger. En del av återbäringen använder vi till att sänka dina framtida premier. Resten betalar vi ut som slutåterbäring när din försäkring förfaller – till dig om du lever när försäkringstiden löper ut, eller till dina efterlevande tillsammans med försäkringsbeloppet om du skulle avlida.

Trygghet och en bra affär med andra ord.

Våra tjänster