Sök
Familjens Jurist Fastighetsenheten

Grannefrågor

Vi är specialister på grannejuridik och vi kan på ett smidigt och kostnadseffektivt sätt hjälpa dig med en rad frågor som kan uppkomma vad som gäller i granneförhållanden.

Frågor vi är vana att hantera i granneförhållanden är bland annat juridiken kring störande växtlighet, ljud och buller, ansvar för stödmurar och skador pga vatten som trängt in på den egna fastigheten från grannfastigheten.

Vad kan vi hjälp dig med?

Vi är specialister på grannejuridik och vi kan på ett smidigt och kostnadseffektivt sätt hjälpa dig med en rad frågor som kan uppkomma vad som gäller i granneförhållanden. Frågeställningarna kan röra såväl störande växtlighet, störande ljud, skador som uppkommit pga verksamhet på närliggande fastigheter mm. Konsultera gärna oss innan tvist uppkommer för att få en analys av det rättsliga läget och en bild av befintliga handlingsalternativ. När tvist uppkommit är det ofta god idé att anlita jurist för att bistå med tvistelösning. Vi kan åta oss ombudsuppdrag.

Vi kan bland annat hjälpa till med:

  • Rådgivning och ombudshjälp rörande tvister i granneförhållanden
  • Rådgivning och ombudshjälp rörande tvister med bostadsrättsförening, samfällighetsförening och myndigheter som du som bostadsägare kan hamna i
  • Rådgivning och ombudshjälp rörande bygglov och detaljplaner

Kontakta oss

Kontakta oss när det passar dig! Vi finns tillgängliga under vardagar kl. 08-17:00.

0770-339 939

Kontakta oss

Kontakta oss när det passar dig! Vi finns tillgängliga under vardagar kl. 08-17:00.

0770-339 939