Sök

Rädda rätten till bryggan - undvik bråk med grannen

Många sommarstugeägare är beroende av olika typer av servitut. Rätten att använda en grannes väg, en brunn, en brygga eller en badplats kan göra stor skillnad för trivseln i stugan. I den här artikeln får du tips och råd som gör semestern vid bryggan soligare.

Text: Fredrik Aldmo, jurist Familjens Jurist

Vad menas med ett servitut?

Servitut är en rätt för en fastighet att exempelvis använda en annan fastighets väg, brunn, brygga eller badplats. Det finns två olika typer av servitut - avtalsservitut och officialservitut. Ett avtalsservitut bildas genom avtal mellan fastigheternas ägare. Ett officialservitut bildas genom beslut från en myndighet - och är därigenom starkare.

Vad innebär servitut på brygga?

Ett servitut på brygga betyder att den ena fastigheten låter en granne få rätt att använda deras brygga. Det kan även betyda att en fastighet får tillåtelse att bygga en brygga på en grannes tomt. Men - om det uppstår en konflikt med grannen som givit din fastighet rätt att använda servitutet kan du i värsta fall förlora rätten.

Många av de servitut som rör just bryggor och båtplatser är så kallade avtalsservitut. Om det skulle uppstå en konflikt med grannen (som upplåtit servitutet) gällande användandet av bryggan eller båtplatsen finns det en risk att grannen kan säga upp servitutet.

Missbruka inte ditt servitut - tänk efter först

För att den som upplåtit servitutet ska kunna säga upp servitutet krävs det att du missbrukar eller överutnyttjar servitutet. Ett praktiskt exempel skulle kunna vara att en sommarstugeägare bjuder in släkt och vänner och låter flera båtar lägga till vid bryggan.

Detta trots att servitutet bara ger rätt till båtplats - något som normalt sett betyder att du har rätt att lägga till med bara en båt vid bryggan.

När kan en granne säga upp ett servitut?

Om grannen som upplåtit servitutet påtalar att du bara har rätt att lägga till med en båt - och du inte lyder grannens uppmaning - har han eller hon rätt att säga upp servitutet. Den som upplåtit servitutet kan visserligen inte säga upp det direkt. Men om du överskrider dina rättigheter enligt servitutet och inte vidtar rättelse inom skälig tid från det att grannen säger till - kan servitutet sägas upp.

Fråga om lov i förväg - undvik onödiga tvister

De praktiska råden är därför att hålla goda relationer med grannen och fråga om lov i förväg. Om grannen uppmanar dig att vidta rättelse - se då till att göra det så snart som möjligt.

Med sunt förnuft och glatt humör kan du undvika onödiga tvister om servitut. Om det ändå skulle uppstå en konflikt - tänk då på att ta hjälp av en jurist så snart som möjligt.

Familjens Jurists Fastighetsenhet kan hjälp dig med rådgivning kring servitut. Läs mer här.

Officialservitut, avtalsservitut och nyttjanderätt - vad är skillnaderna?

  • Avtalsservitut är ett servitut som har bildats genom avtal mellan två fastighetsägare. För att avtalet ska ha status som servitut måste det uppfylla vissa krav. Du hittar dessa regleringar i kapitel 14 i Jordabalken.
  • Officialservitut tillkommer genom förrättning av Lantmäteriet och är ett myndighetsbeslut. Detta innebär en starkare ställning än ett avtalsservitut.
  • Nyttjanderätt är när en person, ett företag eller en kommun har rätt att på ett visst bestämt sätt använda någons fastighet. Såsom att nyttja bostaden, ett område av fastigheten eller genom arrende. En nyttjanderätt skapas genom ett avtal mellan en fastighetsägare och en person, ett företag eller en kommun.