Sök
Familjens Jurist Fastighetsenheten

Arrende och servitut

Våra kunniga fastighetsjurister kan på ett smidigt och kostnadseffektivt sätt hjälpa dig med en rad frågor rörande arrende och servitut. Det kan t.ex. handla om att upprätta avtal, tolka redan befintliga avtal, säga upp avtal eller att bistå i tvister.

Arrende innebär en upplåtelse av mark som sker mot betalning. Den som upplåter mark kallas för jordägare och den som få tillgång till marken kallas för arrendator. Det finns fyra olika typer av arrende: jordbruksarrende, bostadsarrende, anläggningsarrende och lägenhetsarrende.

Servitut innebär en rätt för en fastighet att använda till exempel en annan fastighets väg eller brunn. Ett servitut är knutet till en viss fastighet och alltså inte till en viss person. Det finns två olika typer av servitut: avtalsservitut och officialservitut.

Kontakta oss

Kontakta oss när det passar dig! Vi finns tillgängliga under vardagar kl. 08-17:00.

0770-339 939

Kontakta oss

Kontakta oss när det passar dig! Vi finns tillgängliga under vardagar kl. 08-17:00.

0770-339 939