Sök

Vissa ärver dem, andra köper dem tillsammans med andra. Det blir allt vanligare att samäga fritidshus vilket kan vara ett kostnadseffektivt sätt att uppnå drömmen om ett fritidshus. Men ur ett juridiskt perspektiv finns det flera fallgropar att undvika.

Text: Fredrik Aldmo, jurist Familjens Jurist

Många fritidshus hamnar inte på bostadsmarknaden överhuvudtaget, istället går de i arv inom familjen i form av ett samägande mellan olika delägare. Det blir även vanligare att vänner och bekanta går ihop för att lyckas nå drömmen om ett fritidshus. Men, det många inte tänker på är att den gemensamma sommaridyllen snabbt kan leda till tjafs och bråk och i värsta fall rättsliga processer.

Fredriks fem viktigaste tips för dig som funderar på att samäga ett fritidshus:

  1. Skriv ett samäganderättsavtal: Viktigast av allt är att tidigt skriva ett samäganderättsavtal för att på sikt undvika konflikter. Avtalet tar upp hur olika beslut som rör fritidshuset ska fattas och hur det ekonomiska ansvaret ska fördelas. I avtalet kan du även reglera vad som händer om någon av delägarna vill sälja fritidshuset. Man kan även avtala bort möjligheten att begära tvångsförsäljning av fritidshuset för att skydda de delägare som vill behålla egendomen.
  2. Ska allt delas lika: Ofta brukar man fördela kostnaderna för fritidshuset utifrån andelen man äger. Äger man en tredjedel brukar man alltså stå för en tredjedel av kostnaderna. Vissa väljer att dela lika på kostnaderna oavsett ägarandel, viktigast är att alla bestämmelser står i samäganderättsavtalet ifall det skulle uppstå konflikt.
  3. Alla ska vara med och bestämma: Som utgångspunkt ska alla delägare vara överens om alla renoveringar och ändringar som rör fritidshuset, exempelvis renovering av altan eller brygga. Du kan inte på eget initiativ, utan att meddela andra delägare, genomföra en renovering och förvänta dig att övriga delägare ska betala. Det enda undantaget är om det händer något akut, exempelvis en vattenläcka, som behöver åtgärdas direkt.
  4. Vid skilsmässa: En av de vanligaste orsakerna till konflikt är om en av delägarna skiljer sig. Detta eftersom samägda fritidshus ingår i en bodelning och påverkar därmed ägandet av fritidshuset. Det innebär att det finns en risk för att andelen som ingår i bodelningen övergår till delägarens ex och att delägaren vill sälja sin andel för att frigöra kapital.
  5. Arv och testamente: Ägandet påverkas också av arv och testamente och när det tillkommer flera, nya ägare kan samägandet bli riktigt svårt. Går en ägare bort ärver arvingarna den bortgångnes del av fastigheten. Dessa personer har då rätt att sälja sin andel om inget annat anges i testamentet. Är viljan att fritidshuset ska behållas inom släkten kan en delägare med hjälp av ett testamente se till att en person har förköpsrätt på fritidshuset.