Sök

Tips

Tips inför att bygga småhus

Att bygga sitt eget hus är mångas dröm. Här har vi samlat tre viktiga tips inför att bygga småhus.

  • Avtala alltid skriftligt
    Se till att så du har ett tydligt skriftligt avtal där pris, omfattning och genomförandetid framgår. Se till att du är införstådd med vad som ingår i priset och vilka kostnader som kan komma att tillkomma.
  • Glöm inte övriga kostnader
    När du ser över budgeten, glöm då inte att det kan tillkomma kostnader för exempelvis anslutning av el, fiber och vatten/avlopp, el under byggtiden, kostnad för att måla fasaden, kostnad för markarbeten samt kostnader för bygglov och kvalitetsansvarig.
  • Glöm inte trädgården
    Det är lätt att bara fokusera på huset och glömma trädgården, men för många är huset inte klart förrän trädgården är färdig. Det finns ofta fördelar med att tidigt fundera över trädgården, till exempel kanske de där schaktmassorna från markarbetena kan användas för att bygga en vacker höjning? Tänk på att du kan behöva ansöka om marklov för att ändra marknivån.