Sök

Guide

Bygglov och bygganmälan - tips och råd

Om du vill förändra din fastighet eller bygga om i din bostadsrätt kan du behöva bygglov för åtgärden, eller behöva göra så kallad bygganmälan till kommunen. Du kan dessutom behöva så kallat marklov om du ska genomföra några förändringar på din tomt som påverkar marknivån.

  1. Vänta på startbesked
    Om en åtgärd kräver någon form av lov eller anmälan till byggnadsnämnden måste du dessutom ha ett startbesked från kommunen. Skulle du genomföra en åtgärd eller börja bygga utan nödvändigt tillstånd kan du drabbas av ekonomiska konsekvenser. I värsta fall kan du tvingas riva det du låtit bygga och återställa till tidigare skick.
  2. Undantag från bygglovet
    Kommunen kan besluta om att vissa åtgärder som egentligen kräver bygglov inte ska vara bygglovspliktiga och tvärtom. Det ska i sådant fall framgå av detaljplanen eller områdesbestämmelserna som omfattar din fastighet.

    Ett bra tips är därför att alltid i förhand kontakta byggnadsnämnden i din kommun för att ta reda på vad som gäller för din fastighet eller bostadsrätt och om du behöver tillstånd för den åtgärd du vill göra.