Sök

Guide

Bygglov och bygganmälan - tips och råd

Vill du förändra din fastighet eller bostadsrätt kan du behöva bygglov, eller göra en bygganmälan till kommunen. Du kan behöva marklov om du ska genomföra några förändringar på din tomt.

Text: Fredrik Aldmo, jurist Familjens Jurist

Vänta på startbesked

Om en åtgärd kräver någon form av lov eller anmälan till byggnadsnämnden måste du dessutom ha ett startbesked från kommunen. Skulle du genomföra en åtgärd eller börja bygga utan nödvändigt tillstånd kan du drabbas av ekonomiska konsekvenser. I värsta fall kan du tvingas riva det du låtit bygga och återställa till tidigare skick.

Undantag från bygglovet

Kommunen kan besluta om att vissa åtgärder som egentligen kräver bygglov inte ska vara bygglovspliktiga och tvärtom. Det ska i sådant fall framgå av detaljplanen eller områdesbestämmelserna som omfattar din fastighet.

Ett bra tips är därför att alltid i förhand kontakta byggnadsnämnden i din kommun för att ta reda på vad som gäller för din fastighet eller bostadsrätt och om du behöver tillstånd för den åtgärd du vill göra.

 

Familjens Jurists Fastighetsenhet kan hjälp dig med rådgivning om bygglov. Läs mer och boka tid här.