Sök

Checklista

Ansöka om bygglov - så här gör du

Är du i tankarna att ansöka om bygglov? Vi har i denna artikel gjort en checklista för dig med olika punkter som kan vara bra för dig att tänka på.

Text: Fredrik Aldmo, jurist Familjens Jurist

Familjens Jurists Fastighetsenhet kan hjälp dig med rådgivning om bygglov. Läs mer och boka tid här.

 • Kontrollera om du behöver bygglov för den planerade åtgärden.
 • Skicka in din ansökan om bygglov och andra bilagor som behövs.
 • Kommunen granskar din ansökan - du kan få en begäran om komplettering om något fattas.
 • Om kommunen anser att din ansökan är komplett får du besked om detta och om hur lång tid ditt ärende kommer att ta att handlägga.
 • Kommunen handlägger ditt ärende vidare och beslutar sedan om att lämna bygglov eller att avslå ansökan.
 • Om du beviljas bygglov skickas information om detta ut till dina grannar så att de får en möjlighet att överklaga bygglovet om de skulle vilja.
 • Det sker sedan ett tekniskt samråd tillsammans med kommunen.
 • Du får ett så kallat startbesked som reglerar när och hur du får utföra åtgärderna.
 • Kommunen gör eventuellt ett platsbesök för att inspektera att allt går rätt till.
 • Kommunen håller slutsamråd för att säkerställa att byggnationen följt startbeskedet.
 • När allt är klart får du ett så kallat slutbesked.