Sök

Vad har jag för rättigheter vid fel i hantverkartjänsten?

När du som konsument köper en hantverkartjänst av ett företag gäller konsumenttjänstlagens regler. Konsumenttjänstlagen ger dig flera rättigheter om det visar sig att det finns något fel i tjänsten.

Text: Oscar Coronel, jurist Familjens Jurist

Påtala felet (göra en reklamation)

Det viktigaste som du måste göra när du upptäcker ett fel i tjänsten är att påtala felet till hantverkaren. Det kallas för att reklamera. Reklamationen måste inte ha någon särskild form eller vara skriven på något särskilt sätt, men det är viktigt att du förklarar vad du upptäckt som du anser är ett fel i tjänsten.

Du måste reklamera inom skälig tid från det att du upptäckte felet. Om du reklamerar inom två månader från det att du upptäckte felet är det alltid inom skälig tid. Du behöver inte vid din reklamation kräva någon särskild åtgärd från hantverkaren om du inte vill, utan det räcker med att du påtalar att du anser att det finns ett fel i tjänsten. Om du redan vet om du vill att hantverkaren till exempel åtgärdar felet kan du givetvis kräva detta när du påtalar felet.

Kräva avhjälpande (åtgärdande) av felet eller prisavdrag

Vid fel i tjänsten har du som utgångspunkt rätt att kräva att hantverkaren åtgärdar felet (kallas även avhjälpande av felet). Hantverkaren har också som utgångspunkt en rätt att försöka åtgärda felet, så länge hantverkaren erbjuder sig att göra detta utan uppskov och du inte har något särskilt skäl att vägra hantverkaren att försöka avhjälpa felet. Det finns stora risker med att vägra hantverkaren att avhjälpa felet, i värsta fall kan du förlora rätten att göra gällande felet om du utan tillräckliga skäl vägrat hantverkaren att avhjälpa felet.

Ett fel i tjänsten ska åtgärdas fackmässigt, inom skälig tid och utan kostnad för dig som konsument. Om felet inte går att åtgärda eller om felet inte åtgärdas inom skälig tid har du som konsument istället för avhjälpande rätt att kräva avdrag från priset för tjänsten. Prisavdraget motsvarar oftast vad det kostar att låta någon annan hantverkare åtgärda felet, eller, om felet inte går att åtgärda alls eller det är orimligt dyrt att åtgärda felet sett till felets betydelse, skäligt prisavdrag som motsvarar felets betydelse för dig.

Hålla inne betalningen

Om du inte redan betalat hela tjänsten har du rätt att hålla inne betalning för tjänsten, alltså att inte betala för den del av tjänsten som du menar är felaktig. Du har rätt att inte betala så mycket som motsvarar felet. Det kan vara svårt för dig som konsument att veta hur mycket felet är värt. Ett riktmärke kan vara en uppskattning av vad det kostar att låta en hantverkare åtgärda felet. Det är viktigt att du kontaktar hantverkaren och förklarar att du inte avser att betala exempelvis en del av en faktura för att du anser att tjänsten är felaktig. Observera att du inte får hålla inne betalning för de delar av tjänsten som är felfria.

Behöver du rådgivning inför du ska anlita en hantverkare eller har du hamnat i tvist med en hantverkare? Boka en tid med en jurist på Familjens Jurists Fastighetsenhet för att få hjälp.