Sök

Checklista

Checklista inför husbygget

Vad behöver du tänka på inför husbygget? Vi har samlat några viktiga punkter.

  • Jag har ett skriftligt entreprenadavtal som tydliggör vad vi kommit överens om gällande tidsplan, entreprenadens omfattning, pris, tillägg- och ändringsarbeten och eventuella förseningar
  • Jag vet om jag har arbetsmiljöansvar eller inte (vid delad entreprenad)
  • Jag har ordnat med bygglov
  • Jag har ordnat med VVS-anslutning
  • Jag har ordnat med elanslutning och bygg-el
  • Jag har ordnat med markarbeten och eventuell geoteknisk undersökning
  • Jag har ordnat med kontrollansvarig (KA)
  • Jag vet vad som gäller om entreprenaden blir försenad
  • Jag har tecknat villa- eller fritidshusförsäkring
  • Jag har kontrollerat med kommunen om jag behöver teckna färdigställandeskydd