Sök

Checklista

Checklista inför husbygget

Vad behöver du tänka på inför husbygget? Vi har här gjort en checklista på några punkter som är viktiga att tänka på inför ditt husbygge.

Text: Oscar Coronel, jurist Familjens Jurist

Behöver du hjälp av en jurist? Kontakta Familjens Jurists Fastighetsenhet för att boka tid för rådgivning inom fastighetsrätt och boendefrågor.

Checklista:

  • Jag har ett skriftligt entreprenadavtal som tydliggör vad vi kommit överens om gällande tidsplan, entreprenadens omfattning, pris, tillägg- och ändringsarbeten och eventuella förseningar
  • Jag vet om jag har arbetsmiljöansvar eller inte (vid delad entreprenad)
  • Jag har ordnat med bygglov
  • Jag har ordnat med VVS-anslutning
  • Jag har ordnat med elanslutning och bygg-el
  • Jag har ordnat med markarbeten och eventuell geoteknisk undersökning
  • Jag har ordnat med kontrollansvarig (KA)
  • Jag vet vad som gäller om entreprenaden blir försenad
  • Jag har tecknat villa- eller fritidshusförsäkring
  • Jag har kontrollerat med kommunen om jag behöver teckna färdigställandeskydd