Sök

Bygglov - krävs oftare än du tror

Många är omedvetna om att även mindre åtgärder kräver bygglov. I den här artikeln går vi igenom de situationer där bygglov krävs och varför det är en dålig idé att bygga utan bygglov.

Text: Fredrik Aldmo, jurist Familjens Jurist

Bara för att du äger en fastighet betyder det inte att du får göra vad du vill på fastigheten. En viktig del av det svenska kommunala självstyret är nämligen det så kallade "kommunala planmonopolet". Det betyder enkelt uttryckt att kommunen kan bestämma vad som ska få byggas inom vissa områden och hur vissa områden ska se ut.

För att kommunen ska kunna ha kontroll över vad som byggs kan kommunen kräva att du som fastighetsägare i förhand berättar vad du vill göra, alltså ansöker om bygglov eller gör en bygganmälan. Nedan följer några vanliga åtgärder som faktiskt kräver bygglov.

Måla om huset eller ändra fasaden

Om du äger en villafastighet måste du i regel måla om fasaden med jämna mellanrum som en del av det underhållet. Tänk på att du inte kan byta färg eller material på din fasad hur som helst. Inom detaljplanerat område krävs det i regel bygglov för att göra förändringar av byggnadens utseende. Det betyder att du behöver bygglov för att byta färg på fasaden eller att byta material på fasaden.

Bygglov för altan

Tänk på att en tillbyggnad i form av altan i vissa fall kan kräva bygglov beroende på storlek, placering, fastighetens läge och kommunens lokala föreskrifter. Det är därför viktigt att du kontaktar byggnadsnämnden innan du beställer och låter uppföra en altan. Även om en entreprenör lämnar en offert på uppförande av altan har entreprenören i regel ingen skyldighet att säkerställa att altanen inte kräver bygglov. Det kan alltså bli dyrt för dig som beställare om den nybyggda altanen måste rivas.

Inreda vinden i villan

När familjen växer är det för många villaägare en praktisk lösning att inreda vinden för att få mer utrymme. Att inreda vinden är en åtgärd som i många fall kräver bygglov, och i vart fall bygganmälan, med tillhörande startbesked. Det är därför alltid en god idé att kontakta kommunen i god tid innan du påbörjar projektet.

Kulturhistoriskt viktiga byggnader

Vissa byggnader bedöms dessutom som särskilt värdefulla ur ett kulturhistoriskt perspektiv varför kommunen kan vara extra sträng i sin bedömning när det gäller önskemål om förändringar. Du kan till exempel inte få lov att ändra färg eller utseende på fasaden, eller bygga till en altan. Detta kan också innebära att du till exempel inte får byta ut äldre träfönster mot underhållsfria aluminium- eller PVC-fönster eller bygga till takkupor eller ändra tak.

Om du saknar bygglov

Det går att söka bygglov i efterhand om du missat att söka bygglov, men det medför en sanktionsavgift. Du kan aldrig heller vara säker på att du beviljas bygglov i efterhand. I värsta fall kan du föreläggas att riva eller återställa det du byggt. Ta därför alltid det säkra före det osäkra och se till att du har de tillstånd som krävs. Om det gått mer än tio år sedan du gjorde åtgärden kan kommunen inte förelägga dig att riva, men det finns en risk att du inte heller får nya bygglov på fastigheten.

Familjens Jurists Fastighetsenhet kan hjälp dig med rådgivning om bygglov. Läs mer och boka tid här.