Sök

Guide

Att tänka på inför att bygga hus

Att bygga ett hus kan vara en av de största affärerna i livet. Det är mycket att tänka på och stora ekonomiska värden som du investerar i ditt nya hus. Här har vi samlat några viktiga saker att tänka på.

Text: Oscar Coronel, jurist Familjens Jurist

  1. Bestäm en tydlig tidsplan för projektet
    Det är många saker som ska passa ihop tidsmässigt när du bygger ett hus. Tomten ska vara på plats, bygglov ska vara beviljat, bygg-el ska finnas och eventuella markförberedelser genomförda. Sedan ska också själva byggnationen av huset planeras. En viktig sak att tänka på är att bestämma en tydlig tidsplan tillsammans med entreprenören. När ska entreprenaden påbörjas och framför allt – när ska den vara slutförd?
  2. Gör en budget
    Ett komplicerat projekt som en småhusentreprenad har många olika slags kostnader som du måste ta höjd för när du ordnar finansiering. Det är därför grundläggande att du har en tydlig budget. Det finns många delposter som kan vara lätta att glömma bort (som exempelvis lagfart, gatukostnader eller bygg-el) och vissa saker kan uppkomma längs vägen som fördyrar entreprenaden. Med en bra budget får du en bra överblick och kan undvika otrevliga överraskningar.
  3. Ha ett skriftligt avtal
    Med ett tydligt skriftligt avtal kan du och entreprenören komma överens om i princip alla viktiga moment i entreprenaden. Det finns ett standardavtal för småhusentreprenader, ABS18, som med fördel kan användas. I avtalet kan du och entreprenören reglera flera viktiga frågor. När ska betalning ske och med hur mycket? Vad ska gälla för tilläggsarbeten eller ändringar? När ska entreprenaden påbörjas och slutföras och vad händer om entreprenaden försenas?

Det finns mycket att tänka på inför att bygga hus. Du är alltid välkommen till Familjens Jurist med dina frågor gällande småhusentreprenader. Läs mer här och boka tid.