Sök
Familjens Jurist

Servitutsavtal

  • Skapa trygghet och få koll tillsammans med juridisk expertis hos Familjens Jurist
  • Undvik osämja med grannarna!
  • Boka tid enkelt via digital kalender

Ett servitutsavtal är ett skriftligt avtal som reglerar den rätt någon har att på olika sätt utnyttja någon annans fastighet.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med att skriva servitutsavtal. Det kan vara rätten att utnyttja en väg, en brunn, avloppsledningar eller en brygga. Vi kan även ge rådgivning om hur du ska gå till väga för att säga upp ett avtal.

Vad kan du göra själv

Innan du kontaktar oss kan du med fördel tala med eventuell granne som berörs av servitutet.

Kontakta oss

Vill du veta mer om Familjens Jurists tjänster? Ring oss gärna! Vi finns tillgängliga vardagar kl. 8-17.

0770-339 939

Relaterade tjänster

Kontakta oss

Vill du veta mer om Familjens Jurists tjänster? Ring oss gärna! Vi finns tillgängliga vardagar kl. 8-17.

0770-339 939

Relaterade tjänster