Sök

Säljarens ansvar när mäklaren skriver fel

Informationen i objektsbeskrivningen är en del av avtalet. Men vad innebär det för dig som säljare när fastighetsmäklaren skriver fel i objektsbeskrivningen?

Text: Fredrik Aldmo, jurist Familjens Jurist

Vad är en objektsbeskrivning? 

Om en bostad förmedlas av en fastighetsmäklare är fastighetsmäklaren enligt lag skyldig att upprätta en så kallad objektsbeskrivning. Objektsbeskringen är en sammanställning över bostaden där fastighetsmäklaren beskriver bostaden i stort som smått. Objektsbeskrivningen innehåller både säljande information och fakta om bostaden.  

Säljaren ansvarig för att informationen är korrekt 

Enligt praxis från Högsta domstolen är objektsbeskrivningen en del av avtalet mellan köpare och säljare. Om det står i objektsbeskrivningen att bostaden har ett badrum med exempelvis golvvärme, ja då har parterna avtalat om att det ska finnas golvvärme i badrummet.  

Även om det är mycket sällsynt händer det att fastighetsmäklaren råkar skriva fel i objektsbeskrivningen, det kanske inte alls fanns någon golvvärme i badrummet utan den uppgiften råkade komma med av misstag. Säljaren kanske tänker sig att de aldrig kan hållas ansvariga för fastighetsmäklarens felskrivning men tyvärr är det precis så det förhåller sig. 

Läs igenom objektsbeskrivningen noggrant innan du godkänner  

Eftersom du som säljare kan hållas ansvarig för felskrivningar i objektsbeskrivningen måste du se till att skydda dig själv genom att verkligen kontrollera att alla uppgifter som står i objektsbeskrivningen stämmer.  

Många säljare gör misstaget att de förblindas av de vackra bilderna i objektsbeskrivningen och inte kontrollerar att alla uppgifter stämmer, utan bara meddelar fastighetsmäklaren att det bara att lägga ut bostaden till försäljning.  

Om säljaren godkänt objektsbeskrivningen kan varken säljaren eller köparen lasta fastighetsmäklaren för misstaget utan säljaren får själv ansvara för den felaktiga uppgiften när köparen kommer och kräver ersättning för ett helt nytt badrum, eftersom hela badrummet måste göras om för att sätta in golvvärme.  

Vanliga fel i objektsbeskrivningen 

Den vanligaste uppgiften som blir fel är faktiskt just golvvärme, därefter brukar det röra sig om vad som ingår i månadsavgiften. Om du säljer en bostadsrätt kan det exempelvis röra sig om bredband eller uppvärmning eller att förråd hör till lägenheten. En annan uppgift som lätt kan bli felaktig är uppgifter om att uteplats hör till bostadsrätten trots att det kanske inte finns något upplåtelseavtal rörande en uteplats.  

Sammanfattningsvis, läs alltid noggrant igenom objektsbeskrivningen och se till att alla uppgifter är riktiga.

Behöver du hjälp av en jurist? Då kan du vända dig till Familjens Jurists Fastighetsenhet för att boka tid för rådgivning i samband med försäljning av bostad.